Gå direkt till textinnehållet

»Det är inte mänskligt hur de behandlar sina anställda«

Granskning Flera anställda och tidigare anställda på SBAB vittnar om en allt sämre arbetsmiljö på den statliga banken. Sjukskrivna som återvänder till jobbet har inte fått rehabilitering, istället har de tvingats bort från banken.

Förra året utsågs SBAB till en av Sveriges bästa arbetsplatser, enligt konsultbolaget Great Place to Works årliga ranking.

Den statliga banken, som har ett av sina största kontor i Karlstad, jobbar enligt egen utsago starkt värderingsdrivet. SBAB ska vara »den omtänksamma utmanaren« som »tar ansvar hela vägen« och »lyckas tillsammans«.

 Vi har tappat det varma Värmlandstänket, att ta hand om varandra. Det finns inte längre.

Men flera anställda och tidigare anställda som Finansliv pratat med anser att värderingarna rimmar illa med hur SBAB behandlar sin personal. De vittnar om ett allt hårdare arbetsklimat på banken.

– Vi har tappat det varma Värmlandstänket, att ta hand om varandra. Det finns inte längre, säger en anställd som vill vara anonym.

Finansförbundet bekräftar att det finns brister i arbetsmiljön på banken.

– Vi har fått signaler om att det finns problem på SBAB, säger Viktor Källqvist, biträdande förhandlingschef på Finansförbundet.

De anställda och tidigare anställda som Finansliv har pratat med anser att arbetsmiljön har försämrats sedan Klas Danielsson tillträdde som vd 2014.

Hälften av de anställda jobbar i Karlstad

SBAB har cirka 630 anställda. Omkring 300 av dem jobbar i Karlstad. Huvudkontoret och ledningen sitter i Solna.

SBAB har också mindre kontor i Malmö och Göteborg för företagssidan. Banken äger även kreditmarknadsbolaget Sveriges Säkerställda Obligationer (SCBC) och bostadstjänsten Booli Search Technologies.

– Som vd är han säkert duktig på mycket, men inte personal­politik. Att stå och säga att man har Sveriges bästa arbetsplats, vem tycker det? Inte vi som jobbar där i alla fall, säger Jonas, en anställd som vill vara anonym.

Särskilt illa var arbetsmiljön 2016. Det nya amorteringskravet skulle snart träda i kraft och många kunder ville passa på att teckna bolån innan dess. Samtidigt var kundtjänsten underbemannad. Telefonköerna blev längre och längre, och ilskan hos kunderna växte.

Erol

Erol Mattsson var anställd på kundtjänsten i Karlstad då. Han hade precis som sina kolleger känt av den ökade pressen under året. Till en början kämpade han på med de intensiva arbetspassen. Men mot slutet av året mådde han allt sämre. Efter årsskiftet 2017 sjukskrevs Erol Mattsson i två omgångar för utmattning.

När han skulle börja jobba igen blev det ännu värre.

– I stället för att få en rehabiliteringsplan fick jag en handlingsplan, där det stod att jag skulle uppnå vissa säljmål och samtalsmål. Om jag inte fullföljde planen skulle jag inte få vara kvar, berättade den lokala HR-ansvarige för mig.

Trots att han fortfarande mådde dåligt lyckades han nå målen i handlingsplanen. Men då fick han ytterligare en handlingsplan. Han var tvungen att klara testet för Swedsecs nya bolånelicens innan året var slut. Erol Mattsson försökte skriva testet två gånger, men utan rehabilitering och med övriga säljmål blev det för svårt.

Erol Mattsson. Foto: Therese Sandell.

– Jag försökte läsa så mycket jag kunde till Swedsec, samtidigt som jag jobbade. Jag frågade om jag kunde få mer tid avsatt till licensen, för jag var orolig att mista min anställning. Men den HR-ansvarige sa att man inte kan få mer tid än den jag fått för första försöket.

Erol Mattsson skrev testet gång på gång, men klarade det inte. I december 2017 orkade han inte kämpa längre, utan gjorde en överenskommelse med SBAB. Han blev arbetsbefriad till mars 2018, sedan slutade han på banken.

– Jag mådde så dåligt när jag slutade att jag fick ett självskadebeteende.

I dag har Erol Mattsson fått nytt jobb i en annan bransch. Han har dessutom flyttat från Karlstad.

– Jag flyttade 30 mil bort för att slippa se SBAB. I dag mår jag mycket bättre, men jag tänker på det fortfarande. Jag är orolig för att något liknande ska ske igen.

Jag flyttade 30 mil bort för att slippa se SBAB.

Erol Mattsson är inte den enda som råkat illa ut på SBAB. Finansliv har pratat med ytterligare tre anställda som alla tvingats bort från banken efter att de blivit sjuka. En av dem är Jonas.

Jonas

Jonas började på SBAB:s kundtjänst i Karlstad 2013. Till en början trivdes han bra och överträffade sina budgetmål. Han fick till och med en utmärkelse från bankens ledning för sin insats.

Men med tiden blev arbets­miljön sämre. När det var som mest hektiskt under 2016 hann de anställda knappt ta paus för att gå på toaletten, säger Jonas.

Under stressen och pressen gjorde han två misstag. Han missade att en av hans kunder som redan fått lånelöfte hade fått ett till barn, vilket påverkade deras kalkyl för bolån.

Läs också

SBAB:s kyla upprör

Vid ett annat tillfälle missade han att det saknades delar i ett arbetsgivarintyg när en kund ville höja sina bolån. Händelserna uppmärksammades av Jonas närmaste chef, och felen rättades till.

– Det är sådana saker man får återkoppling om löpande, jag tänkte inte så mycket mer på det.

Strax därefter fick Jonas diskbråck. Han hade så ont att han knappt kunde stå, men han jobbade ändå vidare. Han visste hur pressad situationen var och ville inte svika kollegerna. I stället förflyttades han till en annan avdelning och fick jobba mer administrativt.

– Jag trodde att det var för att minska min arbetsbörda, det var så de la fram det. Det kändes skönt.

Jag hade gett järnet i flera år, jag var helt utpumpad. Så jag blev sjukskriven.

I samma veva fick han veta att en högre chef såg över de misstag han gjort.

Under våren förvärrades ryggvärken. Jonas kände sig slutkörd, både fysiskt och mentalt. SBAB föreslog att han skulle träffa en samtalsterapeut. Väl där bröt han ihop.

– Jag hade gett järnet i flera år, jag var helt utpumpad. Så jag blev sjukskriven.

Under sjukskrivningen fick Jonas plötsligt veta att han blivit uppsagd. SBAB ansåg att de fel han gjorde tidigare var så pass allvarliga att han inte kunde jobba kvar.

– Jag blev chockad. I min värld var det här inga stora saker, det var slarvfel. Det har inte försvunnit några pengar, varken SBAB eller kunderna har drabbats. Jag hade förstått om jag blev varnad, men inte detta. Det var som om jag gjort det värsta tänkbara.

SBAB erbjöd honom tre månaders arbetsbefriad uppsägningstid. Jonas skrev under uppsägningspapperen. Han orkade inte ta striden, och han var inte medlem i Finansförbundet så han kunde inte få hjälp därifrån heller.

– SBAB tyckte att de var snälla som gav mig tre månader att söka nytt. Men under den tiden låg jag på sjukhus efter en ryggoperation så det blev inte mycket gjort.

Eva

Finansliv har tidigare skrivit om Eva, en annan tidigare anställd på SBAB som tvingades sluta efter vad banken beskrev som allvarliga fel. Även hon hade tidigare varit sjukskriven. Efter att hon slutat anmälde SBAB henne för misstanke om brott mot Swedsecs regelverk. Efter fem månaders utredning friade Swedsec henne på alla punkter.

Jag känner mig kränkt. Jag vill att de ska få stå till svars för det de gjort.

Eva har i dag ett nytt jobb utanför finanssektorn, men hon har svårt att släppa hur SBAB behandlade henne.

– Jag känner mig kränkt. Jag vill att de ska få stå till svars för det de gjort.

Kristian

Kristian, en annan anställd som vill vara anonym, har precis slutat på SBAB. Hans problem började i april 2017, då han blev sjukskriven för utmattning och depression. Under sjukskrivningen insåg Kristian att han hade ett spelmissbruk.

– Jag tog hjälp av en terapeut och berättade för min familj och min arbetsgivare.

Efter en tids terapi rådde terapeuten honom att försöka komma tillbaka in i vardagen och börja jobba igen. Kristian tog kontakt med SBAB och fick ett möte med en HR-ansvarig i juni.

– Hen sa att SBAB inte har någon rehabilitering för spelmissbruk.

Kristian föreslog då att de skulle skapa en rehabiliteringsplan med hjälp av hans terapeut. Men den HR-ansvarige ville i stället att Kristian skulle gå en onlinebaserad terapikurs på åtta veckor.

Tackar jag nej till onlinekursen så har jag avsagt mig rehabilitering, fick jag veta.

Det dröjde till hösten innan terapin drog igång. Kristian märkte snabbt att terapin inte fungerade för honom och förklarade för den HR-ansvarige på SBAB att det inte kändes bra. Men då fick han veta att det här var den enda rehabilitering som banken kunde erbjuda.

– Tackar jag nej till den så har jag avsagt mig rehabilitering, fick jag veta.

Av rädsla för att förlora jobbet fortsatte Kristian med onlineterapin. Ur egen ficka betalade han samtidigt för besök hos sin gamla terapeut, där han upplevde att han fick betydligt mer hjälp. Något besked från SBAB om när han kunde börja jobba igen fick han inte.

Under hösten 2017 medverkade SBAB:s HR-ansvarige i ett av Kristians möten med Försäkringskassan för att diskutera hans framtid. Försäkringskassans läkare frågade arbetsgivaren vad som krävdes för att Kristian skulle kunna återgå i tjänst.

– Då säger hen att hen vill ha ett intyg på att jag är frisk från spelmissbruket. Men läkaren förklarar att ett sådant intyg kan han inte skriva, man blir aldrig friskförklarad från missbruk.

Kristian upplevde att SBAB inte ville att han skulle återvända. Han kände sig pressad till fortsatt sjukskrivning.

Vid årsskiftet 2017/2018 började Kristian ändå jobba igen på 25 procent. Han hade då gått klart sin onlinekurs, men fortsatte privat att träffa sin egen terapeut.

Han fick en ny chef och en ny kontaktperson från HR. Ingen av dem visste varför han varit sjukskriven. Med hjälp av Finansförbundets klubbordförande på SBAB försökte han återigen få en rehabiliteringsplan och fick för första gången träffa företagshälsovården.

Den nya chefen ville att Kristian skulle ta sin bolånelicens från Swedsec och börja hantera kunder igen, så han fick i uppgift att studera till provet. Kristian klarade provet i maj, men när han förklarade att han ännu inte kände sig bekväm med att möta kunder var den nya chefen oförstående.

– Hen gick vidare till sin chef och sa att jag inte gjorde mitt jobb.

Frågan gick ända upp till SBAB:s vd Klas Danielsson, som höll ett möte med Kristian.

– Han bekräftade att en hel del har gått fel i hanteringen, att de inte har tagit sitt rehabiliteringsansvar.

Kristian upplevde att Klas Danielsson utlovade en rehabiliteringsplan samt ersättning för den arbetsinkomst han förlorat under hans onödigt långa sjukskrivning. Men när klubben försökte driva frågan blev det tvärstopp. De lokala förhandlingarna strandade och Finansförbundet centralt fick ta över.

SBAB ville inte längre kännas vid vad de hade gjort. Jag kände mig så sviken och lurad.

– SBAB ville inte längre kännas vid vad de hade gjort. Jag kände mig så sviken och lurad.

Under tiden blev Kristian satt på administrativa uppgifter, som att öppna brev och registrera inkommande svar från kunder. Det sades att han skulle få större ansvar och mer kvalificerade arbetsuppgifter efter hand, men så blev det aldrig.

I slutet av 2018 avslutades förhandlingarna. Kristian fick ingen ersättning.

– Det fanns inget juridiskt att ta på. Att brista mot rehabiliteringsansvaret är inte sanktionsgrundande. Dessutom ansåg arbetsgivaren att man hade gjort tillräckligt, säger Kicki Ljung, klubbordförande för Finansförbundet på SBAB.

Nu har Kristian sagt upp sig från SBAB.

– Jag orkar inte vara kvar. Jag känner mig kränkt och utfryst, jag kan knappt sätta ord på det.

Martin

Martin, en annan tidigare anställd på SBAB som också vill vara anonym, känner igen behandlingen. Han blev liksom Jonas sjukskriven 2016, på grund av den stressiga situationen på kundtjänst. Samtidigt behandlades Martins fru för cancer och hans dotter blev sjuk och inlagd.

– Jag var hemma i fem månader medan min dotter utreddes.

När han kom tillbaka till SBAB hade hans tidigare chef slutat. Han fick ingen rehabiliteringsplan utan fick liksom Kristian i uppgift att läsa på inför testet för Swedsecs bolånelicens, som infördes under tiden han var sjukskriven. Men eftersom Martin bara jobbade 25 procent och fortfarande led av utmattningssyndrom hade han svårt att klara testet.

Arbetsgivaren ansvarar för rehabilitering

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. Det ska finnas en plan och organisation för hur det arbetet ska gå till, och rehabilitering ska kunna bedrivas i samarbete med Försäkringskassan och andra berörda myndigheter.

• Arbetsgivaren ska årligen följa upp arbetet och vid behov göra förändringar.

• Om det inte finns tillräcklig kompetens på arbetsplatsen för att arbeta med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska arbetsgivaren anlita hjälp utifrån, i första hand från företagshälsovården eller annan motsvarande resurs.

Källa: Arbetsmiljöverket

– Min hjärna orkar inte koncentrera sig längre än en timme, det har läkaren förklarat. Men den HR-ansvarige sa bara att om du inte kan börja jobba heltid snart så är dörren där.

Martin tog kontakt med facket och fick hjälp vid nästa möte med HR. Men någon rehabiliteringsplan fick han fortfarande inte.

– De frågade mig bara vad mitt drömyrke är. De sa att de kunde hjälpa mig att hitta jobb utanför SBAB.

Tiden gick och Martin mådde allt sämre. Han började äta antidepressiv medicin, vilket han inte ens gjorde under sjukskrivingen.

Efter två år var hans enda arbetsuppgift fortfarande att plugga till Swedsectestet, som han inte klarade. Förutom den första genomgången på några timmar fick han inget stöd i studierna.

– Under hela den här tiden har jag suttit själv och pluggat. Jag har mått så fruktansvärt dåligt. Självförtroendet sviktar, man börjar inbilla sig att folk pratar om en bakom ens rygg.

Efter sjätte försöket kallades han till ett möte med arbetsgivaren, som ifrågasatte hans lämplighet.

De frågade mig bara vad mitt drömyrke är. De sa att de kunde hjälpa mig att hitta jobb utanför SBAB.

– De frågade om jag verkligen passar för jobbet. Det har passat mig i 12 år. Jag var en toppsäljare innan sjukskrivningen. Men det bryr de sig inte om.

2018 fick han för första gången träffa företagshälsovården. En kort tid därefter fick han andra, administrativa arbetsuppgifter, likt de Kristian också fick. För Martin kändes det som ett framsteg.

– Det kändes bra, att äntligen ha fått en uppgift som är vettig.

Men några veckor senare var han tillbaka med Swedseclicensen. Martin upplevde att SBAB försökte tvinga bort honom. Stödet från klubben och kollegerna var det enda som fick honom att stanna kvar, men till slut orkade han inte längre. I slutet av 2018 skrev Martin på uppsägningspapperen.

– Det var väldiga påtryckningar mot slutet, möten nästan varannan dag. Jag hade fortfarande ingen rehabiliteringsplan och var fortfarande delvis sjukskriven. Men det struntade de i.

Jag hade fortfarande ingen rehabiliteringsplan och var fortfarande delvis sjukskriven. Men det struntade de i.

Ett tag efter att Martin skrivit under uppsägningen åkte han in till jobbet för att ta farväl av kollegerna. Veckan efter fick han ett SMS från en HR-ansvarig, som sa att det är bättre om han träffar sina kolleger utanför arbetstid. »Policyn är att de som slutat hos oss är besökare« skrev hen. Detta trots att Martins uppsägningstid ännu inte gått ut. Han är alltså fortfarande anställd på SBAB.

– Jag var inte längre välkommen.

SBAB:s svar

Både SBAB:s vd Klas Danielsson och styrelseordförande Bo Magnusson vägrar att ställa upp på intervju med Finansliv, trots flera förfrågningar. I stället lämnar Klas Danielsson skriftliga kommentarer via mejl.

Han säger att han inte kan kommentera specifika ärenden »med hänsyn till respekt för den personliga integriteten« och vill därför inte uttala sig om varför de sjukskrivna har slutat eller vad han sade under mötet med Kristian 2018.

»Det låter mycket tråkigt« att de slutat, skriver Klas Danielsson, och säger att han saknar kännedom om fallen. Ändå förnekar han att Kristian, Martin, Jonas och Erol Mattsson inte har fått någon rehabilitering.

»Nej det stämmer inte. Vi arbetar självfallet med rehabilitering för återgång till arbetet för alla som varit sjukskrivna. Det är den närmaste ­chefen på SBAB som ansvarar för med­arbetare och dennes rehabilitering.« skriver Klas Danielsson.

Klas Danielsson. Foto: Alexander Donka

Han förnekar också att arbetsmiljön blivit sämre under hans ledning, och hänvisar till SBAB:s egna medarbetarundersökningar.

»Nej, jag och en överväldigande majoritet av alla på SBAB har en annan uppfattning då allting visar på att arbetsklimat och arbets­miljö stadigt har förbättrats under de senaste åren, vilket framgår av att vi placerade oss som en av Sveriges 10 bästa arbetsplatser 2018 enligt Great Place to Work.«

Menar du att de anställda och tidigare anställda som Finansliv har pratat med ljuger?

»Alla har självklart rätt att ha sin egen uppfattning om arbetsmiljö men det är inte en uppfattning som jag, företagsledningen och en överväldigande majoritet av alla 630 anställda på SBAB delar« skriver Klas Danielsson.

»Alla har självklart rätt att ha sin egen uppfattning om arbetsmiljö men det är inte en uppfattning som jag, företagsledningen och en överväldigande majoritet av alla 630 anställda på SBAB delar.«

Martin, Eva, Kristian och Erol Mattsson upplever också att fackklubben har motarbetats av ledningen.

– Den HR-ansvarige ville inte att jag skulle ha med någon från facket på våra möten, säger Eva.

– Jag förstod det som att de inte ville att facket skulle blanda sig i, säger Erol Mattsson.

– Klubbordföranden har lagt ned hela sin själ på att få ledningen och HR att begripa vad de gör fel, men de har motarbetat henne hela tiden. De ser facket som ett hot, säger Martin.

– Om det inte vore för klubben hade jag inte fått någon hjälp alls. Klubben har kämpat för mig medan ledningen missskött sitt rehabiliteringsansvar. Min uppfattning är att de har satt i system att frysa ut sjukskrivna, säger Kristian.

SBAB delar inte bilden av att facket motarbetas. Klas Danielsson säger att han tycker det är »självklart mycket viktigt« med fackligt samarbete.

»HR har samverkansmöten med våra fackförbund varje vecka. Jag är med och träffar våra ordföranden i Finansförbundet och SACO var 6:e vecka i avstämningsmöten. Vi upplever det som ett nära samarbete med tät dialog och en tydlig struktur.« skriver han.

Men den bilden delas inte av de anställda och tidigare anställda som Finansliv pratat med. De anser att bankens ledning inte förstår syftet med fackligt samarbete.

Läs också

»Jag förstod inte vad jag gjort för fel«

– Jag tror inte att den ledning vi har i dag är vana vid att jobba mot ett fackförbund eller med kollektivavtal. Man kan inte det helt enkelt, säger en anställd som vill vara anonym.

– De skulle inte vilja ha något fack över huvud taget, tror Kristian.

För tre år sedan köpte SBAB upp bostadssajten Booli. Än i dag saknar bolaget kollektivavtal.

– Det är ganska anmärkningsvärt. Det är extra viktigt att ha ett bra fackligt samarbete som statligt ägt bolag. Det handlar om att föregå med gott exempel, säger en anonym anställd.

Enligt Klas Danielsson är det »ytterst ovanligt« att små teknik­bolag av den här typen har kollektivavtal.

»Men för några månader sedan förvärvade SBAB de sista aktierna och Booli är nu ett helägt dotterbolag, vilket medför att vi nu kommer att utvärdera frågan om kollektivavtal för Booli.« skriver han.

Martin, Kristian, Eva, Erol Matsson och Jonas känner sig alla mycket illa behandlade av SBAB. När Finansliv frågar Klas Danielsson vad han har att säga till dem vill han inte svara.

»Det är en fråga ställd utan sammanhang eller beskrivning som därför är omöjlig att besvara. Jag kan inte heller kommentera eventuella specifika ärenden med hänsyn till respekt för den personliga integriteten.«

Martin hoppas att hans och de andras berättelser om vad de utsatts för ändå kan bidra till en förändring på banken.

– Jag vill inte att det som hänt mig ska drabba andra. Den här kulturen måste bort. Det är inte mänskligt hur de behandlar sina anställda, säger Martin.

Jag vill inte att det som hänt mig ska drabba andra. Den här kulturen måste bort. Det är inte mänskligt hur de behandlar sina anställda.

Kristian och Erol Mattsson instämmer.

– Det känns bedrövligt att ett statligt företag behandlar sina anställda så här, säger Kristian.

– Det är verkligen ingen bra arbetsplats, säger Erol Mattsson.

Jonas, Kristian, Martin och Eva heter egentligen någonting annat.

***

En vecka efter Klas Danielssons svar och efter Finansliv skickat magasinet till tryck får vi en kompletterande mejlkommentar av Klas Danielsson via hans presschef, som vi publicerar i sin helhet nedan:

»Efter vår dialog där vi besvarade dina frågor har vi återigen gått igenom och undersökt de långtidssjukskrivningar vi har haft. Vi är fortsatt mycket trygga i vårt arbete inom hälsa och arbetsrehabilitering och ser att långtidssjukskrivningar på SBAB har minskat de senaste åren. Vi har stor respekt för enskilda personers upplevelser och vill alltid få ökad kunskap om situationer där individer upplever att vi på något sätt har brustit. Vi förstår att vårt arbetssätt alltid kan förbättras.«

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord