Gå direkt till textinnehållet

»Jag förstod inte vad jag gjort för fel«

Eva blev anmäld till Swedsec efter att hon slutat på SBAB. I fem månader var hon under utredning och kunde inte söka nya jobb, innan Swedsec lade ner ärendet utan åtgärd.

Eva har jobbat på bank i nästan hela sitt yrkesliv. 2016 börjar hon på SBAB som bolånehandläggare. Det är en ny tjänst för Eva, och som oftast i finansbranschen får hon en provanställning.

I samma veva lanserar Swedsec sin nya bolånelicens. SBAB har nyligen blivit medlem i Swedsec och den grupp som Eva ingår i blir först ut att göra licenstesterna. Eva, som har haft Swedsec-licens i tio år inom andra områden, klarar bolånetestet på första försöket.

Under första delen av provanställningen är Eva borta en del på grund av sjukdom. Hon påpekar under sitt första coachsamtal med sin närmsta chef att hon missat delar av utbildningen, och att hon känner sig osäker på framför allt området låneskydd.

Ändå dröjer det fyra månader innan hon får ett nytt coachsamtal. Då är det bara en dryg månad kvar innan Evas provanställning tar slut.

Läs också

Förbundet kritiskt: »En anmälan innebär i praktiken ett yrkesförbud«

Under samtalet påpekar hennes chef att hon inte har uppnått säljmålen och ligger efter kollegerna, och att hon måste bevisa sig de sista månaderna om hon ska bli fastanställd. Det visar sig att Evas chef tror att hennes provanställning är nio månader, men den är bara sex månader. Efter att missförståndet retts ut får Eva besked om att hon kommer bli tillsvidare­anställd. Men någon skriftlig bekräftelse får hon inte.

När Eva återvänder till SBAB efter en veckas semester får hon plötsligt ett meddelande på chatten från sin chef som förklarar att något allvarligt har inträffat. Chefen ber henne ta sin kappa och väska och bege sig till ett av konferensrummen.

Där får hon lyssna på ett inspelat kundsamtal som hon höll några veckor tidigare. Enligt chefen har Eva brutit mot SBAB:s regler under samtalet. Hon har angett att det endast fanns en person i hushållet, fast kunden uppgett att hen hade sambo. Dessutom har Eva angett en lägre inkomst än vad kunden faktiskt hade och noterat att kunden hade fast anställning fast denne skulle börja en provanställning inom någon vecka.

Det hon gjort är mycket allvarligt, får hon veta. Eva förstår ingenting.

– Jag förstod inte vad jag gjort som var så fel, säger Eva.

Eva skickas direkt hem efter mötet. Dagen efter får hon ett samtal där hon kallas till ett nytt möte, den här gången med en personalansvarig på SBAB. Eva tar själv kontakt med Finansförbundets klubbordförande på SBAB, Kicki Ljung, som medverkar på mötet.

Under mötet spelas samtalet upp igen. Eva förklarar att hon uppfattat det som att kunden skulle bli sambo, men inte var det än. När det gäller anställningen uppgav kunden att hen eventuellt skulle få en provanställning, men i så fall skulle ha den fasta anställningen kvar att falla tillbaka på.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Eva förklarar också att hon tycker att reglerna för justering av inkomst på SBAB är otydliga, men att hon har följt de instruktioner hon fått. Om hon gjort fel är det inte medvetet, och hon tycker inte att det är så grovt som de påstår.

Men SBAB:s personalansvarige håller fast vid att det Eva gjort är mycket allvarligt. Hen gör klart att SBAB vill avsluta hennes anställning, trots att hon fått löfte om tillsvidareanställning. Eva uppfattar det som att den personal­ansvarige hotar med att anmäla henne till Swedsec om hon inte slutar.

Hon blir mycket illa berörd och håller fortfarande inte med om anklagelserna, men bestämmer sig för att inte ta striden för att behålla jobbet.

– Jag kände att det här är ingen bra arbetsgivare. Jag gick med på att lämna. I samband med det frågade jag om de kommer att gå vidare med ärendet till Swedsec, och personalansvarige sade »nej, nu är vi överens, vi kommer inte att anmäla«.

Hon var orolig över sin Swedsec-licens, men arbetsgivaren sade att inget kommer att hända.

Kicki Ljung bekräftar Evas bild av mötet.

– Uppsägningsförhandlingen avslutades enligt min mening i samtycke. Hon var orolig över sin Swedsec-licens, men arbetsgivaren sade att inget kommer att hända, utan nu lägger vi det här bakom oss. Så tog de i hand, säger Kicki Ljung.

Evas anställning upphör en månad senare, men hon blir arbetsbefriad direkt. Under de första veckorna efter att hon slutat mår Eva dåligt, men hon försöker se framåt.

Två månader efter mötet har hon påbörjat samtal med en ny arbetsgivare inom finansbranschen. Men så får hon plötsligt ett brev från Swedsec, där det står att hon är anmäld för misstanke om brott mot regelverket.

– Jag blev så chockad, säger Eva.

När en licensinnehavare anmäls till Swedsec registreras det, och personen står som »under utredning« till dess att Swedsecs disciplinnämnd fattat ett beslut i ärendet. Eftersom alla företag som är anslutna till Swedsec kan begära att få se ett utdrag när de nyanställer, är det därför mycket svårt att söka nya jobb som kräver licens under tiden man utreds.

För Eva tar det fem månader innan hon får ett beslut från Swedsec. Under tiden går hon på a-kassa. Men ersättningen räcker inte.

Jag fick använda hela mitt sparkapital för att klara mig.

– Jag fick använda hela mitt sparkapital för att klara mig. Hade jag inte haft det vet jag inte vad som hade hänt. Jag var precis i läge att sälja bilen och lägenheten när beslutet kom.

Eva frias på alla punkter. Hennes ärende har inte ens överlämnats till disciplinnämnden. Disciplin­utskottet, som förbereder ärendena och föreslår påföljd, har beslutat att lägga ned anmälan utan åtgärd.

Efter beskedet tar Eva med hjälp av Kicki Ljung kontakt med SBAB igen, och får till ett nytt möte med den personalansvarige samt SBAB:s HR-chef Carina Eriksson. Eva ifrågasätter hur banken behandlat henne, och varför anmälan gjordes trots att hon fick löfte om att det inte skulle ske.

Sådana överenskommelser strider mot Swedsecs regler, eftersom arbetsgivare är skyldiga att anmäla om de misstänker brott mot regelverket oavsett om den anställda slutar eller inte.

Men under mötet nekar arbetsgivaren både till att ha lovat att inte anmäla – och till själva anmälan. Enligt de HR-ansvariga har det bara gjorts en så kallad avanmälan av licens, som är standard när en licensinnehavare slutar. Vid en avanmälan görs ingen utredning, utan när licensinne­havaren börjar ett nytt jobb aktiverar den nya arbetsgivaren licensen igen.

Men i anmälan till Swedsec, som Finansliv tagit del av, står det »din f.d. arbetsgivare SBAB Bank AB har anmält misstanke om att du brutit mot Swedsecs regelverk«.

Den personalansvarige har sedan dess slutat på SBAB. Finansliv har sökt HR-chefen Carina Eriksson för en kommentar, men får i stället svar från SBAB:s informationschef Karin Hellgren. Hon vill inte kommentera vad som sades under mötena, men bekräftar att en anmälan har gjorts.

Som Swedsec-anslutet företag är vi skyldiga att anmäla regelöverträdelser om det finns skäl att misstänka att det kan leda till disciplinpåföljd.

– Det stämmer att SBAB gjorde en anmälan om regelöverträdelse till Swedsec. Som Swedsec-anslutet företag är vi skyldiga att anmäla regelöverträdelser om det finns skäl att misstänka att det kan leda till disciplinpåföljd.

Varför anmälan dröjde till efter att Eva slutat vill Karin Hellgren inte svara på, men hon säger att det generellt sett tar tid att gå igenom material och säkerställa att omständigheterna är tillräckligt utredda så att en anmälan görs på rätt sätt.

– Detta är viktigt för att Swedsecs hantering av anmälan ska kunna ske skyndsamt och rättssäkert.

Av det skälet kan inte en enskild medarbetare, som den personalansvarige i det här fallet, ge löfte om att inte anmäla.

– Jag var inte med på de här mötena, men i så fall har det blivit ett missförstånd eller så har personen uttryckt sig felaktigt. Det är aldrig en enskild medarbetare som fattar ett sådant beslut, det krävs en noggrann analys och det är ett internt råd som fattar beslut om eventuell anmälan, säger Karin Hellgren.

SBAB har fullt förtroende för Swedsecs regelverk och hur utredningarna hanteras. Att anmälan mot Eva lades ned utan åtgärd efter fem månader har banken ingen åsikt om, men Karin Hellgren påpekar att det inte finns något i regelverket som säger att man inte kan jobba under pågående utredning.

– En anmälan innebär inte att man inte kan arbeta med licensuppgifter. Det är upp till var och en som arbetstagare att föra en diskussion om det med en eventuell ny arbetsgivare.

Det finns inget förbud mot att jobba under pågående utredning.

Skulle ni anställa någon som var under utredning?

– Det är en hypotetisk fråga som jag inte kan svara på. Men det finns inget förbud mot att jobba under pågående utredning.

SBAB:s klubbordförande Kicki Ljung känner igen arbetsgivarens resonemang från mötena som hon deltagit i.

– Min uppfattning är att arbetsgivaren anser att de har gjort rätt. Och det är det som är så frustrerande och bekymmersamt. För de konsekvenser hon drabbades av står inte i proportion till vad hon anklagades för, säger Kicki Ljung.

I dag har Eva ett nytt jobb utanför banksektorn. Men hon mår fortfarande dåligt över det som hände.

– Jag har tagit det här fruktansvärt hårt. Men jag är glad att det inte var min första arbets­givare, eller min sista. Under den här tiden har jag haft stort stöd från tidigare chefer och kolleger och jag trivs med min nuvarande arbetsgivare, vilket gör det lättare att gå vidare.

Eva vill att SBAB ska kompensera henne för tiden hon inte kunde jobba. Men mest av allt vill hon ha en förklaring till varför de gjorde som de gjorde.

– Jag förstår inte varför de drev det här när jag hade lämnat. Jag har aldrig fått något svar, det är det som är mest frustrerande.

Eva heter egentligen något annat.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord