Gå direkt till textinnehållet

Förbundet kritiskt: »En anmälan innebär i praktiken ett yrkesförbud«

Alla som anmäls till Swedsec står som under utredning, oavsett om ärendena läggs ned eller inte. »I praktiken innebär det ett yrkesförbud«, säger Finansförbundets jurist Henrik Cronier.

Henrik Cronier var juridiskt ombud åt Eva när hon anmäldes till Swedsec av sin tidigare arbetsgivare SBAB. Efter fem månader lade Swedsecs disciplinutskott ned ärendet utan åtgärd. Men under tiden som utredningen pågick var det svårt för Eva att söka nytt jobb som kräver licens, eftersom det stod i Swedsecs register att hon var under utredning.

– Om du ska gå till en ny arbetsgivare så måste du visa upp ett registerutdrag, och om du då har ett pågående ärende så får du inte jobbet, säger Henrik Cronier.

Evas fall är inte unikt. Antalet ärenden som Finansförbundet driver har ökat kraftigt de senaste åren. Det har även det totala antalet anmälningar till Swedsec, från tio anmälda ärenden 2007 till 53 förra året.

Läs också

»Jag förstod inte vad jag gjort för fel«

Det beror dels på att antalet företag som är anslutna till Swedsec har blivit fler. 193 företag är nu anslutna och har därmed förbundit sig att följa Swedsecs regelverk, drygt 40 fler än 2007. Det finns också betydligt fler licenshavare i dag, 23 600 totalt jämfört med 6 400 för tio år sedan

– Det är en stor ökning, vilket är bra för konsumentskyddet. Hade inte anmälningsfrekvensen ökat i motsvarande takt som antalet licenshavare då hade vi misstänkt att systemet inte hade fungerat. Men statistiken visar att företagen gör som de ska, det vill säga anmäler de ärenden som de bedömer kan leda till en disciplinpåföljd, säger Katarina Lidén, vd på Swedsec.

Min känsla är att företagen anmäler allt oftare.

Men antalet anmälningar har ökat mer än antalet licenshavare. Licenserna har blivit nästan fyra gånger fler, medan anmälningarna är fem gånger så många som 2007. Henrik Cronier tror att det finns en större benägenhet hos arbetsgivare att anmäla i dag än tidigare.

– Vad det beror på vet jag inte, men min känsla är att företagen anmäler allt oftare.

När en licenshavare anmäls till Swedsec utreds ärendet först av disciplinutskottet. Om utskottet anser att ett regelbrott har skett förs ärendet vidare till disciplinnämnden. Därefter fattar nämnden beslut om eventuell påföljd. De påföljder som finns är erinran, varning eller indragen licens.

Men disciplinutskottet kan också lämna ärenden utan åtgärd, som i Evas fall. Det innebär att ärendet aldrig kommer till disciplinnämnden eftersom utskottet inte anser det visat att licenshavaren brutit mot regelverket. Drygt var femte anmälan lämnas utan åtgärd.

Finansförbundet är generellt positivt till Swedsec och licenssystemet. Men förbundet vänder sig emot den delen av regelverket som innebär att licenshavare registreras som »under utredning« så fort de blir anmälda.

Jag har förståelse för att det ska synas när du får en varning, men som i Evas fall när det inte blev någon påföljd, då blir utredningen ett anställningshinder.

– Jag har förståelse för att det ska synas när du får en varning, men som i Evas fall när det inte blev någon påföljd, då blir utredningen ett anställningshinder, säger Henrik Cronier.

Finansförbundet anser att det inte borde synas i Swedsecs register att det finns ett pågående ärende förrän disciplinutskottet har fört vidare ärendet till disciplinnämnden. På så sätt skulle de fall som läggs ned utan åtgärd aldrig bli ett problem.

Förbundet tog upp frågan med Swedsec för ett år sedan, men utan resultat.

– Swedsec gjorde vissa regeländringar utifrån våra förslag, som att en erinran och en varning inte längre står kvar i registret lika länge som en indragen licens. Men vi fick inget gehör för att inte låta anmälan synas under pågående ärende, säger Henrik Cronier.

Han anser att en del av problemet är Swedsecs själva uppbyggnad. Swedsec ägs av Svenska Fondhandlareföreningen. Regelverket utformas av en regelkommitté, som i sin tur utses av styrelsen. När reglerna ska ses över, vilket sker årligen, skickas de ut på remiss till de företag som är anslutna till Swedsec samt ett antal branschorganisationer. Men fackförbunden ingår inte i remissrundan.

– På det stora hela är reglerna bra, men det är just när de går i klinch med arbetstagarintresset som det kan bli problem, säger Henrik Cronier.

Enligt Katarina Lidén finns det inget som hindrar Finansförbundet eller andra från att komma med synpunkter på regelverket även fast de inte ingår i remissrundan, vilket Finansförbundet också har gjort.

Det finns heller inget i regelverket som säger att man inte får jobba under pågående utredning, påpekar hon. Det är enbart om licensen blir indragen som personen inte längre kan arbeta med arbetsuppgifter som kräver licens.

Den nya arbetsgivaren kan kräva att få se ett utdrag och bör då ställa frågor om vad som har hänt. Många gånger kan man då komma fram till om det är ett allvarligt ärende eller inte

– Om det står att du är under utredning kan du fortfarande söka jobb. Det är bara licenshavaren som har tillgång till registret. Men den nya arbetsgivaren kan kräva att få se ett utdrag och bör då ställa frågor om vad som har hänt. Många gånger kan man då komma fram till om det är ett allvarligt ärende eller inte, säger Katarina Lidén.

Hur lätt tror du att det är att få ett nytt jobb om man är under utredning?

– Det är svårt att säga, men det är inte meningen att det ska användas som ett sållningsverktyg.

Men enligt Henrik Cronier blir det ett anställningshinder, eftersom den nya arbetsgivaren inte vet om licensen kommer att dras in eller inte.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

– Det finns de som har bytt jobb och sedan blir anmälda i efterhand av den förra arbetsgivaren. Då kommer den nya arbetsgivaren få reda på det, och antagligen vilja göra sig av med personen. Och det är väldigt lätt att göra om personen har en provanställning. Det har jag sett flera gånger, säger Henrik Cronier.

Swedsec överväger att förtydliga regelverket nästa år, och förklara att ur Swedsecs synvinkel är man inte olämplig för ett licenspliktigt arbete bara för att man är under utredning eller har fått en erinran eller varning. Men Swedsec planerar inte att ta bort pågående utredningar ur registerutdraget. Eftersom en tredjedel av alla beslut har lett till indragen licens (ej medräknat de ärenden som läggs ned utan åtgärd) anser Swedsec att det är motiverat.

– Vi månar om förtroendet för branschen och vi månar om konsumentskyddet, det är därför vi har det här registerutdraget. Det är viktigt att man inte anställer någon som sedan får sin licens indragen, säger Katarina Lidén.

Eva heter egentligen något annat.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord