Gå direkt till textinnehållet

Asiatiska jättar: Indien mot Kina

Från romartiden fram till i början av 1800-talet stod Kina och Indien för minst hälften av världens ekonomiska produktion. Denna andel föll dramatiskt under 1800- och 1900-talet när den industriella revolutionen ledde till snabb tillväxt och utveckling i västvärlden. Under de senaste 30 åren har Kina och Indien dock påbörjat en återkomst som har inneburit att de återigen tagit plats som globala stormakter. Kina, och i något mindre utsträckning Indien, har uppvisat en tillväxttakt som aldrig tidigare skådats. År 2025 förväntas Kina passera USA och bli världens största ekonomi samtidigt som Indien förväntas bli den tredje största ekonomin följt av Japan. Kinas ekonomi är för närvarande fyra gånger större än Indiens, men i år förväntas Indiens tillväxt  för första gången överträffa Kinas.

Aberdeen

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare. Vi är aktiva förvaltare och alla våra investeringslösningar bygger på en tydlig investeringsfilosofi med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv. Vi finns i 25 länder med mer än 2.500 medarbetare som förvaltar tillgångar till ett värde av över 3.600 miljarder kronor (£323.3 miljarder per 31/12/14) för våra kunders räkning. Skicka gärna feedback och tankar om våra inlägg till lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

——————————

Aberdeen Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Utmaningar för Kina

Kina har visat sig kraftfullt när det gäller kapitalintensiva projekt som infrastruktur och fastighetsinvesteringar. Men till slut gick dessa investeringsprojekt för långt. I dag återfinns minst hälften av Kinas skuld inom fastighetssektorn, en sektor som inte längre kräver nytillskott på samma sätt. Kinas bostadsfastighetsmarknad är mättad och förekomsten av spökstäder, där rad efter rad med bostäder står tomma, har aldrig varit högre. Efterfrågan är inte längre ett problem – nu är problemet istället ett överutbud – och fastighetsutvecklarna som kämpar med sina belåningsnivåer har börjat erbjuda gratisförmåner och extra tillval för att locka köpare. Även andra sektorer kan få det svårt vid en fallande efterfrågan, bland annat bilsektorn.

Kinas exportföretag kommer att fortsätta att kämpa i motvind på grund av höjda löner, en starkare valuta, ökande tillverkningskostnader och marknader i väst som saktar ned. Kina har också problem med en åldrande befolkning. Kinas arbetsstyrka förväntas minska med 0,5% per år från i dag till år 2030, och en åldrande befolkning kommer att kräva ytterligare statligt stöd i framtiden.

Positivt med nya sidenvägar och globalisering av yuanen

Det finns dock också positiva faktorer som att Kina har skapat nya handelsvägar under de senaste åren, och därmed knutit nya regioner till sig. Det är ett steg framåt, men det finns fortfarande frågetecken kring vem som ska finansiera investeringarna och vad avkastningen kommer att bli.

Yuanen skulle mycket väl kunna bli en global reservvaluta i framtiden, vilket är en betydande utveckling för landet. Det kommer dock att ta ganska många år innan yuanen kan bygga upp tillräckligt inflytande för att kunna konkurrera med den amerikanska dollarn.

Centralstyrning på gott och ont

En avgörande fråga för Kina är den starka centraliseringen av regeringsmakten. Kinas hierarkiska ledning har ofta misslyckats med att omvandla politiska mål till åtgärder på lokal nivå. Ett exempel är föroreningarna som nu är ett av de största problemen för den kinesiska befolkningen. Trots den kinesiska ledningens oro har man inte gjort några större framsteg när det gäller att genomföra politiska åtgärder för att rena miljön. Kinas auktoritära regering är troligen en av anledningarna till landets starka ekonomiska utveckling, men den riskerar att förhindra ytterligare tillväxt när landet nu har nått medelinkomststatus.
Kina har dock vissa avgörande styrkor, bland annat ett högt sparande, ett starkt utbildningssystem, stora investeringar i forskning och utveckling samt starka institutioner som kan underlätta landets strävan bort från medelinkomstfällan. Kinas tillväxt kommer dock sannolikt att vara långsammare framöver och konsumtionsökningen kommer endast att delvis motverka detta.

Indien: tiger eller elefant?

Indien å sin sida har efter en svagare period börjat återhämta sig under Modis regeringsstyred. Investerarna frågar sig dock hur länge uppgången kan hålla i sig. Eller snarare om Indien ska betraktas som en snabb tiger eller en lunkande elefant?

Mycket hänger på hur Indien kommer att hantera ett av sina största strukturproblem – den svaga tillverkningsbasen. År 2013 bidrog Indiens tillverkningsindustri bara med 13 % av landets BNP. Det är en siffra som är alldeles för låg, i synnerhet jämfört med Kinas 32 %. Modiregeringens mål att öka tillverkningen till 25 % av BNP i början av 2020-talet är ett lovade tecknen, men om Modi inte får ordning på landets infrastruktur och tillverkningsproblem kommer Indien att stagnera. Indiens demografiska utveckling kommer dock att spela en nyckelroll för landets framtida tillväxt, i synnerhet eftersom utbildningsnivån och läskunnigheten förbättras i snabbt takt. 2010 var medianåldern 25,1 år jämfört med 34,5 år för Kina och 36,9 år för USA.

Indiens Modifiering

Mannen i spetsen för den framgångsrika indiska tillväxten heter Narendra Modi och hans politik har prisats av många ekonomer. Han har beslutat om skattepolitisk konsolidering, uppmuntrat utländska direktinvesteringar och förenklat skattesystemet, vilket samtliga är positiva steg. Modi planerar att göra det enklare att göra affärer och minska korruptionen som alltid har varit ett stort problem i Indien. Ett av hans djärvaste drag har varit planerna på att minska centralbankens befogenheter att bestämma över räntenivåerna. Men hans kanske viktigaste initiativ är kampanjen ”Make in India”, som syftar till att locka utländska företag att tillverka och investera i Indien. Detta kommer att vara en viktig del i Modis strategi för att utöka tillverkningsbasen i landet.

Indien står dock inför utmaningar. En av de viktigaste är lagförslaget Land Acquisition Bill, som har stöd av Modis företagsvänliga parti men ifrågasätts av det bondevänliga oppositionspartiet Kongresspartitet. Om förslaget går igenom kommer det att möjliggöra expansion av vägar och annan välbehövlig infrastruktur.

Tigern mot pandan

Världsbankens statistik visar att Indiens ekonomi till stora delar påminner om Kinas år 2001, framförallt när det gäller BNP och exportsiffror. Detta indikerar att Indien kan vara på väg att upprepa Kinas framgång och landet kan enligt Världsbanken passera Kina år 2017. Under de kommande åren kommer demografi och demokrati att vara avgörande för både Indiens framgång och Kinas stagnation. Kinas arbetsstyrka minskade för tredje året i rad år 2015, medan Indien har en mer gynnsam demografi med en arbetsför befolkning som kommer att öka med 125 miljoner under nästa decennium.

Dessutom är den nuvarande makrobilden särskilt positiv för indiska företag. De demokratiska idealen i Indien har lett till förbättrad transparens och bolagsstyrning i indiska företag, till skillnad från i Kina. Det betyder inte att det inte finns korruption i Indien, men om Modi skulle lyckas med sina ansträngningar kommer skälen att investera i indiska företag att bli ännu mer övertygande. Friheten att kunna konkurrera ekonomiskt, en stark befolkningstillväxt, infrastrukturinvesteringar och politiska reformer kommer att göra Indien till en ekonomisk kraft att räkna med under de kommande åren, vilket vi redan nu ser tecken på.

Kenneth Akintewe
Senior Investment Manager, Asian Fixed Income

Kenneth Akintewe

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord