»Bankerna har varit dåliga på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete«

»Bankerna har varit dåliga på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete«

Hållbar finans Sustainable Brand Index mäter hur konsumenter uppfattar bolagens hållbarhetsarbete. Finansbranschen får allt sämre betyg, visar indexet. »Bankerna skulle behöva kommunicera mer«, säger Erik Elvingsson Hedén, vd på SB Insight.

Sustainable Brand Index startades 2011 av företaget SB Insight. De undersöker hur konsumenter uppfattar de största varumärkena i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Därefter rankas bolagen baserat på hur positivt inställda konsumenterna är till dem.

– Syftet är att belysa hållbarhetsfrågor och vikten av dessa ur ett varumärkesperspektiv. Svenska bolag gör ganska mycket på det här området, men de är kanske inte är lika bra på att lyfta det, säger Erik Elvingsson Hedén.

Varje år intervjuar SB Insight 50 000 konsumenter om totalt 1 100 bolag, varav 350 är verksamma i Sverige. Vilka bolag som får delta i Sustainable Brand Index styrs av vilken marknadsandel de har samt generell varumärkeskännedom.

– Det är de största bolagen utifrån de parametrarna som vi väljer. Man kan alltså inte köpa sig en plats i undersökningen, vi är noggranna med vårt oberoende, säger Erik Elvingsson Hedén.

De största bankerna och försäkringsbolagen finns alla med i Sustainable Brand Index. SB Insight gör även en branschrapport om banksektorn. Deras undersökningar visar att bankerna tappar i förtroende hos konsumenterna.

– Finans var en bransch som presterade relativt bra förut, om än inte i topp. Men det har blivit sämre och sämre med åren. Det beror till stor del på olika skandaler som avslöjats, bland annat gällande penningtvätt. Även om skandalerna gäller enskilda banker så drabbar det hela branschen, säger Erik Elvingsson Hedén.

Ett annat problem är att bankerna inte har lika regelbunden kontakt med sina kunder som till exempel dagligvaruhandeln.

– Det finns väldigt få möjligheter för banker att kommunicera med sina kunder. Sedan kan jag också tycka att de har varit ganska dåliga på att kommunicera det de gör i hållbarhetsarbetet, de vill inte sticka ut hakan, säger Erik Elvingsson Hedén.

Han anser att bankerna behöver bli mer transparenta och exempelvis låta oberoende aktörer granska deras hållbarhetsarbete. Dessutom borde bank- och finansbolagen prata mer om vilken enorm effekt deras verksamhet har på hållbarhetsmålen, tycker Erik Elvingsson Hedén.

– Folk tror att det är jätteviktigt om man köper ekologisk mjölk eller inte, och det är så klart också viktigt. Men här handlar det om så stora summor pengar, jag tycker att finansbranschen kan vara lite kaxigare där och visa vilken stor skillnad det gör om man placerar hållbart.

publicerad
13 mars 2019
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram