Gå direkt till textinnehållet
SEB:s kontor i Helsingborg. Foto: Mostphotos

Bankjobben samlas till Stockholm – tappar i övriga landet

Jobben i finansbranschen koncentreras allt mer till Stockholmsregionen, enligt en rapport från Intelligence Watch. Samtidigt har mer än var femte bankanställd ute i landet fått lämna sina jobb de senaste femton åren. Störst har tappet varit i Jönköpings och Kronobergs län, medan Karlstad och Helsingborg sticker ut som de snabbast växande bankstäderna.

De senaste femton åren har bankjobben i allt högre utsträckning koncentrerats till Stockholm. Det visar en rapport från tankesmedjan Intelligence Watch som har tittat närmare på förändringarna i banksektorn.

Mer än hälften av alla bankanställda, 59 procent, jobbar nu i området Stockholm-Solna-Sundbyberg och stärker alltså Stockholm som finansiellt centrum i landet, konstaterar rapporten.

Samtidigt har antalet anställda totalt sett minskat med 2 procent mellan 2008 och 2021, vilket till stor del förklaras av de stora nedskärningar i kontorsnät och personal som genomförts ute i landet. Var femte bankanställd, motsvarande 21,4 procent, utanför Stockholms län har fått lämna sina tjänster under perioden.

– Bankerna har varit duktiga på att effektivisera vilket i grunden är positivt eftersom det frigör kvalificerad arbetskraft till andra branscher. Men de regionala effekterna är anmärkningsvärt stora, säger Anders Olshov på Intelligence Watch i en kommentar till Dagens Industri.

Störst nedskärningar har gjorts i Jönköpings och Kronobergs län. Personalstyrkan i regionerna har mer än halverats under perioden, med nedgångar på 52,4 respektive 57,5 procent.

Däremot sticker Karlstad och Helsingborg ut som de snabbaste växande bankstäderna. I Karlstad har den totala personalstyrkan mer än fördubblats de senaste femton åren, upp 119 procent. Förklaringen är SBAB som satsat i regionen, enligt rapporten. I Helsingborg har personalstyrkan ökat med 36 procent, där tillväxten för Resurs Bank och Länsförsäkringar Bank ligger bakom utvecklingen.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord