Gå direkt till textinnehållet
Hans Lindberg, Bankföreningen. Foto: Ylva Sundgren

Bankskatten tas till EU-domstolen

Bankskatten som infördes första januari överklagas nu till EU-domstolen.

I ett pressmeddelande berättar Bankföreningen att man nu beslutat att överklaga bankskatten till EU-domstolen.

Bankskatten har kritiserats hårt av bankföreningen, men också av Finansförbundet och andra i finansbranschen. Skatten missgynnar enligt kritikerna de svenska bankerna och gynnar utländska.

Finansmarknadsminister Max Elger har dock försvarat skatten.

”Skatten bidrar med pengar till de offentliga finanserna” sa han i en intervju med Finansliv tidigare i år. För honom är det inte uppenbart att bankskatten skulle vara till nackdel för den finansiella stabiliteten.

”Tvärtom. Det denna skatt gör är att finansiera det offentliga och bidra till sundare offentliga finanser. Skulle vi hamna i en finanskris ska det offentliga kunna stå som yttersta garant för att säkerställa att banker och finansinstitut kan fortsätta sin verksamhet. Goda offentliga finanser är grunden för en väl fungerande krishantering, och för att uppleva finansiell stabilitet” sa han i intervjun.

Enligt bankföreningen slår skatten mot både hushåll och företag. ”Skatten slår mot den ekonomiska tillväxten och fördyrar finansieringen av klimatomställningen. Den missgynnar dessutom investeringar genom svenska banker till utländska bankers fördel. Därtill är skatten sannolikt olaglig” skriver Svenska Bankföreningen i pressmeddelandet om överklagan till EU-domstolen.

Det var i slutet av december som riksdagen röstade igenom regeringens förslag till en ny bankskatt. Bankskatten innebär att nio banker och kreditinstitut, inklusive statliga SEK och SBAB samt kommunägda Kommuninvest, ska betala ytterligare cirka sex miljarder kronor i skatt årligen. Detta motsvarar enligt Svenska Bankföreningen en ökning av dessa bankers bolagsskatt med nästan 50 procent, från drygt 20 till omkring 30 procent. De berörda bankerna får betala skatten utöver de 5-6 miljarder som årligen betalas i resolutions- och insättningsgarantiavgift.

– Skatten är inte bara skadlig för hushåll och företag, utan dess selektiva utformning är i sig orättvis och enligt vår bedömning olaglig eftersom den strider mot EU-rätten och dess statsstödsregler, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Bankföreningen har nu tagit steget att överklaga skatten till EU-domstolen.

Enligt Bankföreningen borde EU-kommissionen ha inlett ett formellt granskningsförfarande när den i slutet av förra året bedömde om bankskatten strider mot EU:s statsstödsregler. Bankföreningen överklagar därför EU-kommissionens beslut till EU-domstolen och begär att frågan om statsstöd ska utredas på nytt och mer noggrant.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord