Bara var femte styrelseledamot är digitalt kunnig
Bara 20 procent av styrelseledamöterna är digitalt kunniga, visar ny undersökning från Styrelseakademien.

Bara var femte styrelseledamot är digitalt kunnig

Ännu en undersökning visar på låg digital kompetens i svenska bolagsstyrelser. Endast 20 procent av Styrelseakademiens medlemmar är digitalt kunniga.

Styrelseakademiens undersökning

Drygt 300 medlemmar från Styrelseakademien deltog i undersökningen. 72 procent av de svarande var män och 28 procent kvinnor. 40 procent var under 55 år och 60 procent var över 55 år.

Mer än hälften av styrelserna anger i Styrelseakademiens undersökning att de är mindre digitala än sina kunder. Lika många säger att de digitala trenderna inte påverkar deras verksamhet.

7 av 10 styrelsemedlemmar anser inte att deras företag främjar nya affärsexperiment för att kunna ta tillvara digitala affärsmöjligheter.

Styrelseledamöter med erfarenhet från IT-branscher anses vara digitalt kompetenta, men har enligt undersökningen inte alltid tillräcklig affärsförståelse för att bidra till en ökad digitalisering på strategisk nivå.
– Det har visat sig vara svårt att hitta styrelsemedlemmar med digital kompetens. Att rekrytera en person från IT-branschen är ingen garanti för att ledamoten klarar att omsätta sina erfarenheter i affärer, säger Suzanne Sandler, VD för Styrelseakademien Stockholm.

– Digitaliseringen av företag befinner sig fortfarande i sin linda, utvecklingspotentialen är enorm och jag är övertygad om att vi kommer se stora positiva förändringar framöver. Finns digital kompetens i styrelsen ökar sannolikheten för att det genomsyrar fler delar i affärsprocessen, fortsätter hon.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

publicerad
24 mars 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram