Gå direkt till textinnehållet
Bara 20 procent av styrelseledamöterna är digitalt kunniga, visar ny undersökning från Styrelseakademien.
Bara 20 procent av styrelseledamöterna är digitalt kunniga, visar ny undersökning från Styrelseakademien.

Bara var femte styrelseledamot är digitalt kunnig

Ännu en undersökning visar på låg digital kompetens i svenska bolagsstyrelser. Endast 20 procent av Styrelseakademiens medlemmar är digitalt kunniga.

Styrelseakademiens undersökning

Drygt 300 medlemmar från Styrelseakademien deltog i undersökningen. 72 procent av de svarande var män och 28 procent kvinnor. 40 procent var under 55 år och 60 procent var över 55 år.

Mer än hälften av styrelserna anger i Styrelseakademiens undersökning att de är mindre digitala än sina kunder. Lika många säger att de digitala trenderna inte påverkar deras verksamhet.

7 av 10 styrelsemedlemmar anser inte att deras företag främjar nya affärsexperiment för att kunna ta tillvara digitala affärsmöjligheter.

Styrelseledamöter med erfarenhet från IT-branscher anses vara digitalt kompetenta, men har enligt undersökningen inte alltid tillräcklig affärsförståelse för att bidra till en ökad digitalisering på strategisk nivå.
– Det har visat sig vara svårt att hitta styrelsemedlemmar med digital kompetens. Att rekrytera en person från IT-branschen är ingen garanti för att ledamoten klarar att omsätta sina erfarenheter i affärer, säger Suzanne Sandler, VD för Styrelseakademien Stockholm.

– Digitaliseringen av företag befinner sig fortfarande i sin linda, utvecklingspotentialen är enorm och jag är övertygad om att vi kommer se stora positiva förändringar framöver. Finns digital kompetens i styrelsen ökar sannolikheten för att det genomsyrar fler delar i affärsprocessen, fortsätter hon.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst