Gå direkt till textinnehållet
Tingsrätten i Stockholm. Foto: Michael Hoffman/Mostphotos

»Birgitte har aldrig sagt att det inte fanns problem i Estland«

Varken Birgitte Bonnesen eller Swedbank har sagt att det inte fanns problem i Estland, sa försvarsadvokaten under rättegångens sista dag. Många uppgifter om misstänkt penningtvätt kunde inte heller offentliggöras på grund av banksekretess och meddelandeförbud, enligt försvaret.

På fredagen höll försvaret sitt slutanförande under den sista dagen i rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen.

Försvarsadvokat Per E Samuelson jämförde åtalet med tidigare åtal för svindleri, bland annat HQ-målet och fastighetsbolaget Invent, och framhöll att det i dessa fall har handlat om felaktiga siffror som offentliggjorts.

– Om man då jämför praxis med vårt fall finns det ett antal uppenbara skillnader. Här finns alltså inget påstående om felaktiga siffror. Det finns inget påstående om att gynna huvudaktieägaren, Birgitte Bonnesen är ju inte huvudaktieägare, långt därifrån, sa Per E Samuelson.

Han avfärdade också åklagarnas påstående om att Birgitte Bonnesen medvetet ska ha undanhållit information om problem med penningtvätt i Estland.

– Birgitte (Bonnesen) och banken har aldrig sagt att det inte finns problem i Estland. Tvärtom har banken alltid upplyst om att penningtvätt är ett ständigt hot, sa Per E Samuelson.

Försvaret visade flera uttalanden från Birgitte Bonnesen i medier och i delårsrapporter där hon säger att penningtvätt är ett problem för alla banker, och att riskerna är större i Estland än i Sverige.

Försvaret påpekar också att det inte fanns någon skyldighet för banken att offentliggöra uppgifter om AML-arbetet, och att banksekretessen samt meddelandeförbudet tvärtom kan göra det otillåtet.

– Det går inte att gå ut med alltför detaljerad information på grund av banksekretessen. Meddelandeförbudet innebär att man inte får gå ut med information som kan sätta kunden på spåret att kunden är under utredning. Man får inte heller informera någon utomstående, sa Per E Samuelson.

Av samma skäl offentliggjordes inte alla de olika rapporter som tagits upp under rättegången, däribland Erling Grimstads rapporter, enligt försvaret. Det fanns uppgifter i rapporterna som pekade ut enskilda kunder.

Försvaret anser dessutom att SVT Uppdrag Gransknings program är felaktigt och vilseledande på flera punkter, och att det är programmet som orsakat aktiekursens fall. Försvaret menar också att programmet har påverkat Finansinspektionens granskning och beslut om sanktion mot Swedbank, som försvaret anser innehåller felaktigheter.

– Så här blir det när man utreder under inflytande av en förutfattad mening, ett drev. Även bankens svar har styrts av det, sa Per E Samuelson.

Försvaret anser inte att den information som Birgitte Bonnesen gav till de större aktieägarna innan programmet sändes var att klassa som insiderinformation, utan ett »normalt led i fullgörandet av hennes tjänst«. Åtalet ska därför ogillas i sin helhet, avslutade försvaret den 21 dagar långa rättegången.

Dom väntas den 25 januari.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord