Gå direkt till textinnehållet
En kommunikativ ledare har som mål att engagera andra genom sin kommunikation.
En kommunikativ ledare har som mål att engagera andra genom sin kommunikation.

Bli en kommunikativ ledare – 4 åtgärder som tar dig dit

En ledare som är bra på att kommunicera kan förbättra en hel organisations kommunikation. Forskning visar att det finns fyra beteenden som gör dig kommunikativ. 

4 steg till bättre kommunikation

Strukturera: Tydliggöra mål och förväntningar. Definiera, planera och fördela uppgifter.

Utveckla: Coacha och träna

Interagera: Skapa öppenhet, ge stöd och lös konflikter.

Representera: Företräd ditt team och din organisation. Bevaka omgivningen, nätverka och skapa resurser.

(Källa: Chef)

– Alla ledare, och alla överlag, kommunicerar, bra eller dåligt – effektivt eller ineffektivt. Men en kommunikativ ledare har som mål att engagera andra genom sin kommunikation och det finns en kompetensaspekt i det. Kommunikationsförmåga är något som kan förbättras och utvecklas”, säger doktoranden Solange Hamrin vid Mittuniversitetet till tidningen Chef.
Hon har i sin forskning kartlagt och definierat vad det innebär att vara kommunikativ, hur det påverkar en organisation, och också tvärtom – hur en organisation påverkar det kommunikativa ledarskapet.

En ledare som är bra på att kommunicera kan förbättra en hel organisations kommunikation, liksom en ledare som kommunicerar dåligt kan försämra den. Men studierna visar också att det kan gå åt andra hållet; i värsta fall kan ledarens kommunikationsförmåga bli sämre i en organisation som inte är kommunikativ.

Oavsett situation så finns det vägar att förbättra kommunikationen. A och O är att ledaren förstår innebörden av att vara kommunikativ.
– Att vara kommunikativ är att involvera andra i beslutsfattandet genom dialog och återkoppling. Det är att vara närvarande och öppen för andras åsikter och input. Det är beteenden som påverkar arbetsmiljön positivt och gynnar effektiviteten, säger Solange Hamrin till Chef.

Kommunikativa ledare använder sig av fyra olika beteenden i sin kommunikation, visar hennes studier, nämligen att strukturera, utveckla, interagera och representera. Förbättrar du som ledare de beteenden, kan du förbättra din egen – och organisationens – kommunikation.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord