Gå direkt till textinnehållet

Chefer som överskattar sig själva är sämre ledare

Självkännedom är viktigt ur många aspekter. Inte minst chefer behöver ha en välbalanserad bild av sig själva för att bli riktigt bra. En Korn-Ferry-studie pekar på att ett bolags lönsamhet står i direkt relation till ledningsgruppens självkännedom.

 

Jack Zenger och Joseph Folkman på ledarkonsulten Zenger/Folkman skriver i Harvard Business Review om en analys av den 360 graders-feedback som 69 000 chefer fått via 750 000 respondenter i hundratals företag.

Genom att jämföra självskattning med feedback från omvärlden kunde man lokalisera var skillnaderna var störst. Något överraskande var det så att de som hade en självbild som helt stämde överens med omgivningen inte var de chefer som rankades högst. I stället var de cheferna som hade underskattat sina förmågor jämfört med vad andra tyckte som ansågs vara de allra bästa cheferna.

Förklaringen tros vara att dessa chefer är ödmjuka, har höga krav på sig själva och en ständig vilja att förbättras. Cheferna som underskattade sig själva hade också högre engagemang bland personalen.

Motsatt visar sig att ju mer människor överskattar sig själva desto större sannolikhet att de har allvarliga brister i ledarskapet och lägre sannolikhet att de har viktiga styrkor.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord