Chefer som överskattar sig själva är sämre ledare

Chefer som överskattar sig själva är sämre ledare

Självkännedom är viktigt ur många aspekter. Inte minst chefer behöver ha en välbalanserad bild av sig själva för att bli riktigt bra. En Korn-Ferry-studie pekar på att ett bolags lönsamhet står i direkt relation till ledningsgruppens självkännedom.

 

Jack Zenger och Joseph Folkman på ledarkonsulten Zenger/Folkman skriver i Harvard Business Review om en analys av den 360 graders-feedback som 69 000 chefer fått via 750 000 respondenter i hundratals företag.

Genom att jämföra självskattning med feedback från omvärlden kunde man lokalisera var skillnaderna var störst. Något överraskande var det så att de som hade en självbild som helt stämde överens med omgivningen inte var de chefer som rankades högst. I stället var de cheferna som hade underskattat sina förmågor jämfört med vad andra tyckte som ansågs vara de allra bästa cheferna.

Förklaringen tros vara att dessa chefer är ödmjuka, har höga krav på sig själva och en ständig vilja att förbättras. Cheferna som underskattade sig själva hade också högre engagemang bland personalen.

Motsatt visar sig att ju mer människor överskattar sig själva desto större sannolikhet att de har allvarliga brister i ledarskapet och lägre sannolikhet att de har viktiga styrkor.

publicerad
1 december 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram