Ledarskap
A composit of various views of a Leopard Lacewing Butterfly emerging from it's chrysalis

Så lyckas förändringen av organisationen

Publicerat den 18 januari 2016 kl. 15:32

Sämre psykisk hälsa och ökad risk för sjukskrivningar är exempel på effekter av större organisationsförändringar, som tidigare undersökningar visat. Nu finns en ny studie från Göteborgs universitet som riktar in sig på vad som krävs för att främja en bättre psykisk hälsa efter en större omorganisation. Forskarna har undersökt vad som kännetecknar de organisationer som lyckas väl med förändringar.

Tydlighet och delaktighet är två avgörande faktorer för att främja bra psykisk hälsa bland både personal och chefer, visar studien.
– En tydlig ledning är mycket viktigt för medarbetarnas mående vid större omorganisationer. Men lika viktigt är tydlighet i form av riktat organisationsstöd, genom till exempel preventiva hälsoprogram, som är tydligt kopplat till bättre hälsa och färre långtidssjukskrivningar, säger Stefan Szücs, docent vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Det personliga samtalet mellan chef och medarbetare är viktigt för att skapa förutsättningar för delaktighet – det räcker inte att föra ut budskapet om en omorganisation via arbetsplatsträffar.
– Chefskap via andra personliga samtal där chefer och anställda möts i mindre grupper eller enskilt är oerhört viktigt för medarbetarna i ett sådant läge, säger Stefan Szücs.

För chefen som ska genomföra omorganisationen är det viktigt med ett tillitsfullt samarbete chefskollegor emellan och möjlighet till ett öppet resonemang inom chefsgruppen. Studien visar också att ett mer strukturellt stöd till chefer bidrar till ett bättre psykiskt mående.
– Strukturellt chefsstöd handlar om att det måste finnas regler och policies att luta sig mot som chef och att det finns ett stöd från personalavdelningen. Likaså att chefens uppdrag är avgränsat och tydligt, säger Stefan Szücs.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto