Gå direkt till textinnehållet
Rikard Linde, Fores

Blockkedjan – så förändrar den finansbranschen

Blockkedjan, tekniken bakom bitcoin, löser problemet med bristande tillit. Rikard Linde på Fores berättar hur.

Snabbkurs

Skaffa dig koll på 5 minuter! Under vinjetten Snabbkurs förklarar vi i varje nummer av Finansliv ett aktuellt ämne i finansbranschen.

Snabbkurs: Blockkedjan
Lärare: Rikard Linde, programchef Digitala samhället på tankesmedjan Fores.

Blockkedjan, blockchain, nämns ofta i samband med bitcoin. Hur hänger de ihop?
– Blockkedjan är den underliggande tekniken, bitcoin är en tjänst som bygger på den. En metafor är att blockkedjan motsvaras av vägar, medan bitcoin är bussarna som kör på vägarna.

Så vad är då blockkedjan?
– Man kan säga att en blockkedja, det finns fler än en, är en lång lista med transaktioner som publiceras i en form som andra kan ta del av. Det speciella är att varje transaktion är unik och varje transaktions äkthet bekräftas av alla datorer som ingår i nätverket. Och att man inte heller kan ändra eller ta bort transaktioner.

Varför inte det?
– Det finns tydliga regler för hur nya transaktioner läggs till i listan. De reglerna, som måste vara uppfyllda, baseras bland annat på alla andra transaktioner som redan finns registrerade i kedjan. Om man ändrar en transaktion i efterhand kommer det att avslöjas direkt.

Hur då?
– För varje nytt block, som innehåller ett antal transaktioner, som läggs till kedjan räknas ett kontrollnummer ut. Det är baserat på föregående blocks kontrollnummer men också innehållet i de nya transaktionerna. Ändrar man i ett block förändras alltså det blockets kontrollnummer och därmed stämmer inte uträkningarna i de efterföljande blocken.

Så det går inte att förfalska en transaktion i efterhand?
– För att förfalska någonting i blockkedjan krävs att fler än hälften av alla datorer som räknar på blockkedjan koordinerar sig och hävdar ett förfalskat block är äkta. Det gör att risken är oerhört liten.

Vilka problem löser blockkedjan?
– Ett återkommande problem i datornätverk är en bristande tillit till andra system och användare. Den osäkerheten tar blockkedjan bort. Man kan till exempel använda blockkedjan för att verifiera både att ett dokument existerade vid en viss tidpunkt och vad det innehöll just då.

Vilken typ av information kan sparas i en blockkedja?
– Egentligen allt som existerar i digital form, så att det finns en möjlighet att räkna fram kontrollnumret som ska registreras.

Hur kan tekniken användas i finansbranschen?
– Ett exempel är internationella transaktionstjänster, där pengar ska skickas mellan två länder. Hos en bank är det en ganska omständlig process. De tjänster som kommer nu påminner om Skype. Precis som Skype använder internet för att ta hoppet över nationsgränser även om du ringer ett vanligt telefonnummer utnyttjar de här tjänsterna nätet för att ta klivet över gränsen.
– Peer-2-peer-lending är en annan möjlighet. Det blir praktiskt genomförbart att låna ut hundralappen som blev över i slutet av månaden. Det går dessutom att skapa regler för vilka transaktioner som ska gå att göra med sina egna tillgångar i blockkedjan. ”Jag vill bara låna ut till investeringar i förnybar energi.” Det går också att skapa kontrakt där transaktionen genomförs först när båda parter uppfyllt sina villkor.
– Riskkapitalisten William Mougayar publicerade nyligen ett blogginlägg om blockkedje-företag i finanssektor och han hade hittat 192 stycken.

En viktig del med blockkedjan är att den möjliggör helt distribuerade förtroenden – det krävs inte längre en central, betrodd part i en transaktion. Vilka effekter får det på finansbranschen?
– Blockkedjan öppnar för att ett litet företag löser ett enskilt litet problem. Det innebär att kunderna inte måste ansluta till en stor finansinstitution som vill lösa allt. Istället blir det för dem att välja olika leverantörer för olika finansiella tjänster. Inte heller blir svenska kunder begränsade till svenska företag. Det liknar det som företagen i musikbranschen, förlagsbranschen och många andra har upptäckt: de konkurrerar plötsligt med många, många fler än de gjort tidigare. Det är en stor förändring som är på väg att hända i finansbranschen.
– Storleken har tidigare varit ett sätt att övertyga om sin tillförlitlighet, men här är det istället tekniken som blir en garant.

Text: Anders Thoresson
Foto: Johan Marklund