Gå direkt till textinnehållet
Anders Dahlgren, Fullmaktskollen

När får vi digitala fullmakter?

Snabbkurs i ämnet digitala fullmakter. Lärare är Anders Dahlgren, vd på Fullmaktskollen.Text: Åsa BernerFoto: Johan Marklund

Fakta: Fullmaktskollen

  • Fullmaktskollen är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten har deltagit i förarbetet med tjänsten och finansierar uppbyggnaden och driftsstarten, sen är tanken att de ska kliva av.
  • Fullmaktskollen är en del av den statliga visionen Mina fullmakter, som går ut på att alla medborgare ska ha ett samlat konto där de kan överblicka och sköta alla de fullmakter som de har lämnat. Det kan gälla offentliga tjänster likaväl som privata. Försäkringsområdet är först ut, och tanken är att dess tekniska modell ska inspirera och vara en grund för andra samhällssektorers system för fullmakter.

Vad är en fullmakt?

– Det är en juridisk term för när du sätter någon annan i ditt ställe, att någon får rätt att företräda dig. Inom Fullmaktskollen kommer vi att sköta hanteringen av informations- och förmedlingsfullmakter på liv- och pensionsområdet. Genom informationsfullmakter ger kunden en rådgivare rätten att inhämta personlig information från försäkringsbolag och pensionsinstitut. Förmedlingsfullmakter ger rådgivaren rätt att agera för kundens räkning till exempel genom att byta fonder eller placera pengar för kunden.

Vad är Fullmaktskollen?

– Det är en tjänst med syfte att förenkla och underlätta hanteringen av fullmakter framför allt för konsumenter och arbetsgivare, men även för rådgivare och pensionsinstitut, genom att fullmakterna upprättas och hanteras digitalt.

Hur fungerar upprättandet av fullmakter i dag?

– Du uppmanas ofta att ta med information om de pensionsinstitut som har hand om din pension i dag till mötet. Det förekommer även att du får skriva på handlingar som skickas hem till dig eller som presenteras vid ett förberedande möte. Dessa handlingar innehåller ofta någon form av informationsfullmakt. Det kan vara svårt för dig som kund att veta vad du skrivit på.

Hur ska det fungera framöver?

– Nu ska konsumenten efter den första kontakten med rådgivaren kunna få ett sms eller mejl från Fullmaktskollen där det står ”Nu har du en fullmakt från NN att signera”. Då loggar kunden in via en länk med e-legitimation och kan ta del av fullmakten och även läsa viktig information om fullmakter. När han eller hon är nöjd är det bara att signera fullmakten med sin e-legitimation.

Vad är fördelarna?

– Kunden får en god kontroll över de fullmakter som har lämnats. Dessa ligger kvar i systemet och kan kontrolleras och vid behov återkallas på ett enkelt sätt.

– De fullmakter som hanteras av Fullmaktskollen kommer att vara likadana oberoende av aktör vilket gör hanteringen av försäkringsinformation enklare även mellan olika typer av förmedlare och anslutna pensionsinstitut.

– Den digitala hanteringen kommer att underlätta kommunikationen med kunden. Som rådgivare slipper du den manuella hanteringen. Ett telefonsamtal mellan kunden och rådgivaren räcker för att starta processen kring rådgivningen.

– När en fullmakt registreras i Fullmaktskollen går informationen om fullmakten dessutom automatiskt ut till de bolag där kunden har ett engagemang. Ofta är kunderna osäkra på vilka företag som de har försäkringar hos, så det slutar med att man får fråga alla. När förfrågan är elektronisk är inte detta något problem – det går på en hundradels sekund och du får svar direkt om det finns försäkringar hos bolaget eller inte. Med manuell hantering kan sådana förfrågningar fördröja processen rejält och orsakar mer arbete, så digitaliseringen är till gagn för både kunder, rådgivare och pensionsinstitut.

– Försäkringsbolagen kan genom Fullmaktskollen gå in och snabbt få besked om till exempel en viss förmedlare har rätt att få ut information om en kund.

När blir fullmakterna digitala?

– I april går vi i drift. Några av aktörerna kommer komma in i systemet direkt, andra kommer dröja lite framför allt beroende på hur snabbt IT-anpassningen går.

– Vi kommer inte att ta in befintliga fullmakter, så det kommer ta något år innan vi har huvuddelen av alla giltiga fullmakter i systemet.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord