Gå direkt till textinnehållet
Robert Boije, SBAB. Foto: Jonas Eng

Bolånen tar mer av hushållens inkomster

SBAB:s chefsekonom Robert Boije delar Finansinspektionens syn om att fler nya bolånetagare har mindre kvar av sin inkomst efter boendekostnaderna. "Det hade varit bättre att införa ett generellt undantag från amorteringskravet".

Finansinspektionens årliga bolånerapport visar att antalet nya bolånetagare under 2023 var färre än tidigare år och att bostadsköparen har mindre kvar av sin inkomst efter boendekostnaderna. Hushållen pressas av både högre räntor och andra kostnader och i dag är genomsnittsräntan på den högsta nivån sedan 2008.

–Slutsatsen som Finansinspektionen drar i rapporten är att det är en större andel av nya bolånetagarna som har mindre kvar av den disponibla inkomsten när boendeutgifterna är betalda. Det är inte förvånande eftersom räntorna har gått upp 3–4 gånger, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Bostadsköparna lånade något mindre och den totala utlåningen till hushållen har stannat av. Rapporten visar även att hushållens skuldsättning är fortsatt hög, däremot har antal hushåll med bolån som översteg 4,5 gånger årsinkomsten före skatt nästan halverats. År 2023 var andelen cirka fem procent jämfört med cirka nio procent 2022.

–Många hushåll har det kämpigt. Hyror i nyproducerade hyreslägenheter är väldigt höga och även att hyra på andrahandsmarknaden. Det är viktigt att titta på alternativen med olika boendeformer och få perspektiv. Månadskostnaderna för bolånetagarna sticker inte ut vid en jämförelse.

Om det finns särskilda skäl har banken möjlighet att låta en bolånetagare avstå från att amortera under en period. Antalet låntagare som beviljades undantag 2023 mer än fördubblades jämfört med 2022 till drygt 33 000, enligt rapporten.

-Det är en naturlig utveckling att allt fler behöver begära undantag. Jag tillhör den skara av ekonomer som tyckte att man skulle göra ett generellt undantag från amorteringskravet när räntorna exploderade.

Finansinspektionen anser att ventilen i amorteringskravet fungerar bra, men Robert Boije påpekar att det inte riktigt går att säga.

–Många som inte använt ventilen kan ha gjort slut på sitt sparkapital och kan då hamna i en svår ekonomisk situation. Det är inte bra för individen eller samhället och därför hade det varit bättre att införa ett generellt undantag.

Hur kommer bolåneräntorna utvecklas?

–Vi delar bilden med Finansinspektionen att det är tufft för många. Får vi rätt i våra prognoser för bolåneräntorna så tror vi att räntorna snarare är på väg ned. Vi tycker att mycket talar för att inflationsmålet i praktiken är uppnått och att Riksbanken kommer börja sänka räntorna under andra halvåret. Men vi har lärt oss att det händer saker i vår omvärld så det finns ingen garanti.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord