Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Borgo växer med miljardförvärv

Hypoteksbolaget har stora förvärvsplaner och ser ingen risk för ökade kreditförluster i bolåneportföljen.

Hypoteksbolaget Borgo förvärvar merparten av Ålandsbankens bolåneportfölj på 10,5 miljarder och tar även över skuldinstrument om 7,5 miljarder kronor. Köpet av portföljen blir startskottet för verksamheten.

Hur stora vill ni bli?

– Vi vill bli så stora som möjligt, men det tar ju tid att växa och det kommer inte av sig självt. Ju större vi blir desto billigare blir vår finansiering, säger Gustav Berggren, vd på Borgo.

Gustav Berggren, vd Borgo. Foto: Borgo

Borgo är ett hypoteksbolag som samägs av kreditförmedlarna Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Sparbanken Syd samt ytterligare investerare. Alla utom Ålandsbanken har tidigare distribuerat SBAB:s lån, men efter att SBAB slutade med det uppstod möjligheten för Borgo.

– Några av Sveriges starkaste varumärken stod utan ett fullskaligt bolåneerbjudande. Genom att flera företag går samman skapar vi skalfördelar i stället för att våra kreditförmedlare själva har egna hypoteksbolag. Större skala innebär att vi kan erbjuda bolån till konkurrenskraftiga villkor, säger han.

Försäljning och kundsupport sker under kreditförmedlarnas egna varumärken. Men det är Borgo som är kreditgivare och fattar alla kreditbeslut. Hypoteksbolaget ser stora möjligheter att växa framåt.

–Det finns drygt 2 miljoner kunder därute hos våra kreditförmedlare. Ta ICA Banken som exempel där kunden redan har sitt konto, betalkort och vill komplettera med ett bolån och samla allt på ett ställe. Då är det bra att kunna erbjuda en konkurrenskraftig ränta som följer marknaden.

Borgo finansierar sig bland annat med inlåning från allmänheten och genom obligationer på kapitalmarknaden. Bolaget gjorde även en emission på 1,3 miljarder kronor och namn som Persson Invest och Proventus finns numera med i ägarlistan. Det finns även planer på ytterligare en portföljtransaktion längre fram.

Om fem år räknar Borgo med att bolåneportföljen når 100 miljarder kronor. Den svenska bolånemarknaden uppgår till drygt 3 600 miljarder och storbankerna och SBAB har en marknadsandel på omkring 80 procent, enligt Gustav Berggren.

–Det handlar om stora tal på bolånemarknaden och att ta en liten del av den räcker gott för oss, säger han.

Stabelo och Hypoteket är andra exempel på utmanare till storbankerna på bolånesidan men är inte Borgos närmaste konkurrenter utan det är snarare SBAB och storbankerna.

–Det är positivt att konkurrensen ökar med nya utmanare till storbankerna, vilket gynnar kunderna i slutändan med bättre villkor. Jag ser ingen risk att det blir trångt i dörren.

Det är små marginaler i bolån, känner du oro för räntehöjning och ökade kreditförluster som följd?

–Vi tror att det finns stor motståndskraft hos de svenska hushållen, även om vi skulle gå in i en fas av högre räntor eller tuffare ekonomi, i synnerhet inom det kreditvärdiga kundsegment som Borgo vänder sig till. Sverige har också låg arbetslöshet och ett gott socialt skyddsnät. Boendet är något de flesta prioriterar framför annat, så vi känner ingen stor oro. Historiskt har kreditförluster inom bolån varit obetydliga, säger Gustav Berggren.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord