Gå direkt till textinnehållet

Bota din klimatångest – på arbetsplatsen

Så kan arbetsgivare och anställda använda oron för klimatet till något konstruktivt.

Efter den historiskt varma sommaren har allt fler människor fått upp ögonen för klimatförändringarna. Hur kan man vända sin oro för klimatet till något konstruktivt? Och hur gör man det på sin arbetsplats?

Linda Lindström på Beteende­labbet som bland annat hjälper företag att bli mer hållbara, har tre tips för klimatsmartare val på jobbet:

1. Ändra standardvalet

–  Vi människor undviker gärna den där extra ansträngningen det betyder att ta beslut, därför tenderar vi att gå på det förvalda valet som presenteras för oss. Alla val i vår omgivning har ett »standardläge«, varför inte då förändra det till hållbart? Till exempel, vid matbeställningar så är standard ofta kött eller fisk – där vegetarisk kost är tillval. Kan inte standard i stället vara vegetariskt, och de som vill ha kött får göra tillvalet? Samma strategi kan även göras vid val av färdmedel i den interna resepolicyn, sätt tåg som det förvalda vid inrikes­resor.

Linda Lindström, Beteendelabbet

2. Belöna direkt

– Vår hjärna älskar snabba belöningar. Det behöver inte vara något stort. Uppmuntra hållbara val och och låt till exempel företagspolicyn belöna hållbara inköp och resor. Skapa en stegräknare för klimat­smarta val och uppmärksamma den medarbetare som har bäst resultat på månadsmötet

3. Låt flockinstinkten jobba

– Vi påverkas mycket av sociala normer och gör gärna precis som flocken gör. Låt medarbetarna på en avdelning få reda på hur de ligger till jämfört mot andra i antalet klimatsmarta val. Etablera normen genom att ge glada gubbar på klimat­smarta val och sura på mindre klimat­smarta val.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord