Gå direkt till textinnehållet
Ulrika Boëthius. Foto: Alexander Donka

Öka kunskapen och förebygg diskriminering

Branschen går miste om mycket värdefull kompetens om den inte får mer kunskap om personer med NPF-diagnoser, enligt Ulrika Boëthius, förbundsordförande i Finansförbundet.

Den 15 mars är det NPF-dagen för att uppmärksamma neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som påverkar hjärnans sätt att fungera. Grundare av NPF-dagen är Emma Larsson som är ambassadör hos Riksförbundet Hjärnkoll. NPF-dagen arbetar med informationsspridning för att få ett öppnare samhälle.

Finansförbundet uppmärksammar dagen med att sprida information till medlemmarna. Det handlar om att bygga kunskap och förebygga diskriminering.

–Den här dagen handlar om att synliggöra de människor som hamnar utanför normen, säger Ulrika Boëthius, förbundsordförande i Finansförbundet.

Målet är att bli uppmärksam på om man har kolleger som kanske behöver extra stöd i sitt arbete. Det skiljer sig mellan diagnoserna men ofta handlar det om kommunikation. Många har problem med sociala koder och det kan lätt bli missförstånd. Det kan även innebära att hjärnan blir överlastad av intryck.

–Kolleger med NPF-diagnos kan behöva sitta i lugn miljö och det är inte så lätt om arbetsgivaren har bestämt att man ska arbeta i kontorslandskap.

Många som har diagnoserna berättar inte det för arbetsgivaren men för att ge rätt stöd måste arbetsgivare och kolleger förstå varandra.

–Det går inte att gissa att personer har funktionsnedsättningar. Arbetsgivare behöver anpassa arbetsvillkor och arbetsmiljön till speciella förutsättningar, säger hon.

Ulrika Boëthius berättar att konflikter på arbetsplatsen ofta handlar om att vissa personer uppfattas som jobbiga och krävande. Om man som chef känner till att en person har en nedsättning i sina sociala förmågor, kan man bli en bättre chef.

–Arbetsplatsen blir bättre för alla om man kan vidga normen. Branschen går miste om mycket värdefull kompetens om den inte får mer kunskap om personer med NPF-diagnoser.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord