Gå direkt till textinnehållet
Pehr Östberg, chef för partskontakter på Collectum och som ansvarar för upphandlingen. Foto: Collectum

Collectum: »Alla vill ha en bit av den kakan«

I mars blir det klart vilka pensionsbolag som får förvalta pensionsspararnas pengar inom ramen för ITP, Industrins och handels tilläggspension. Totalt har 13 pensionsbolag lämnat offert och konkurrensen är hård, berättar Pehr Östberg, chef för partskontakter på Collectum.

I vår avgörs det vilka pensionsbolag som får vara med i ITP. ITP står för Industrins och handels tilläggspension och är den tjänstepension som omfattar runt 2 miljoner privatanställda tjänstemän och tidigare anställda med kollektivavtal.

Upphandlingen görs vart femte år och sköts av Collectum som är en oberoende valcentral. Det är även här som tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

ITP är det klart största området inom kollektivavtalade tjänstepensioner, sett till de pensionspremier som betalas in. En orsak till det är att privata tjänstemän i stort har bättre betalt än andra lönegrupper. Bara under förra året förmedlades premier för 60 miljarder kronor till försäkringsbolagen. Att vinna upphandlingen är därmed en snabbfil för de pensionsbolag som snabbt vill ta marknadsandelar.

– Bolagen vill vara med för att det rör sig om väldigt mycket premier. Alla vill gärna ha en bit av den kakan, så det blir alltid lite trångt i dörren bland de som ska väljas ut, säger Pehr Östberg, chef för partskontakter på Collectum och som ansvarar för upphandlingen.

Den här gången har 13 bolag lämnat in offert, varav sju har lagt anbud inom traditionell förvaltning och nio bolag inom fondförsäkring. Ett antal bolag, däribland AMF, Nordea och SPP har lagt anbud både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

I slutändan är det betydligt färre som tecknar avtal. Vid tidigare upphandlingar har mellan tre och fem försäkringsgivare valt ut inom både traditionell försäkring och fondförsäkring, vilket är fallet även den här gången. Maxtaket ligger på tio aktörer.

Arbetet med att utvärdera offerterna pågår nu och ska vara klart i mars, enligt Pehr Östberg. De nya avtalen träder i kraft i oktober i höst och gäller fram till oktober 2028. Nytt för årets upphandling är att bolagen får en fördel om de förbättrar villkoren för fondförsäkringsalternativen från tidigare upphandlingar, exempelvis med lägre avgifter.

Så utvärderas pensionsbolagen

Pensionsbolagen som blir valbara i ITP-systemet utvärderas på en rad olika parametrar. Det handlar bland annat om obligatoriska krav men också specifika faktorer för traditionell försäkring respektive fondförsäkring.

Exempelvis ställs krav på att pensionsbolagen ska ha kollektivavtal och tillstånd från Finansinspektionen. Bolagen ska erbjuda ett brett utbud av fonder och pensionsprodukter med låga avgifter och historiskt bra avkastning. Bolagens produkter utvärderas även på den förväntade avkastningen framåt. I årets upphandling har totalt 16 offerter lämnats till Collectum.

– Vi ser att det ligger mycket pengar uppsamlade i gamla produkter som har mycket högre avgifter än de nya som handlas upp. Det här är en morot för att komma åt det.

Intresset från branschen att vara med i upphandlingen har varit stort, inte minst inom traditionell försäkring, enligt Pehr Östberg.

– Det har blivit populärare att spara i och att erbjuda traditionell försäkring. Det har tidigare kanske betraktats som lite säkert och trist med »trad« men mer spännande att göra egna val i fonder. Men nu söker spararna lite mer trygghet och lägre risk, då jämnas det ut mer.

En annan trend är att pensionsbolagen lägger stort fokus på hållbarhet, påpekar han.

– Det vi ser är att alla försäkringsgivare och banker i ITP-systemet har väldigt höga ambitioner, så det sköter sig mer eller mindre sig självt. Sen växer det fram centrala regelverk som gör att bolagen kan förhålla sig till ett gemensamt ramverk.

I fjol var green washing i finansbranschen en omdiskuterad fråga. Ställer Collectum egna hållbarhetskrav i upphandlingen som pensionsbolagen måste leva upp till?  

– Vi har ställt krav att man ska vara tydlig med hur man arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi ser att företagen vill erbjuda väldigt bra alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är ett skäl till att inte ställa specifika krav redan från partshåll.

Collectum har ansvarat för upphandlingen i ITP sedan systemet infördes 2007. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som har förhandlat fram avtalet om ITP.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord