Gå direkt till textinnehållet
Henrik Cronier, Finansförbundet. Foto: Alexander Donka

Rekordstor höjning av pensionstilläggen nästa år

De förmånsbestämda pensionerna i BTP2 höjs med hela 10,84 procent nästa år, för att kompensera för inflationen. »Det här är en fantastisk uppräkning«, säger Finansförbundets förbundsjurist Henrik Cronier.

Pensionärer som omfattas av BTP-avtalet mellan Finansförbundet och BAO kommer få en rejäl uppräkning av pensionstilläggen 2023. BTP-avtalet består av BTP1 och BTP2, där den första är premiebestämd och den andra förmånsbestämd.

Förmånsbestämda pensioner baseras i första hand på en viss procent av slutlönen, alltså den sista lönen en anställd får innan pension. Men för att denna inte ska urholkas av inflationen så räknas slutlönen upp årligen, genom så kallade pensionstillägg.

Det partsägda tjänstepensionsbolaget Alecta beslutar varje år hur stort pensionstillägget ska bli inom ITP-området (för privatanställda tjänstemän), och Finansförbundet och BAO brukar följa Alectas beslut. I år har Alecta beslutat att höja pensionstilläggen med rekordhöga 10,84 procent, vilket motsvarar förändringen av KPI under mätperioden.

Finansförbundet och BAO har kommit överens om att följa Alecta även i år, och rekommendera pensionsbolagen på bankområdet att räkna upp tilläggen till BTP-planens pensionärer med 10,84 procent från och med den 1 januari 2023.

– Det här är en fantastisk uppräkning av pensionstilläggen. Det är väldigt viktigt att man räknar upp pensionen, för vissa äldre pensionärer kan det betyda mer än halva tjänstepensionen, säger Henrik Cronier.

Han påpekar att Alectas pensionsplaceringar har gått bra den senaste tiden, och att de därför har goda möjligheter att kompensera pensionärerna. Så har det inte sett ut för alla pensionsbolag.

– Men nu framstår det som att pensionsbolagen ändå har möjlighet att kompensera för inflationen, trots dålig utveckling på börsen, säger Henrik Cronier.

Även fribreven räknas upp med 10,84 procent vid årsskiftet.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord