Gå direkt till textinnehållet

»Det är roligare att bygga bank«

Relationer och lokal marknadskännedom kan man aldrig digitalisera bort. Det anser man på ett av landets snyggaste bankkontor, där kunderna tycker det är allra viktigast med ett bra bemötande och service.Text: Peter LindholmFoto: Heléne Sjöstrand

Att Dalarnas Försäkringsbolag och bank säger sig satsa på en särskild sorts kundrelationer blir märkbart när man tittar på #minplatsidalarna, en lokal marknadsföringskampanj som genomförts under hösten på Facebook och Instagram.

Där har företaget lyft fram några av sina medarbetare, men istället för att visa dem i sina yrkesroller på arbetsplatsen får man se vad de engagerar sig i på fritiden. Det är sådant som ungdomshockey, fotboll, konsthantverk och kyrkosång. Bank- och försäkringslivet i Dalarna handlar inte bara om ekonomiska transaktioner.

Dalarnas Försäkringsbolag är ett landets 23 stycken lokala och kundägda länsförsäkringsbolag, vars bankverksamhet har de nöjdaste privatkunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015.

Företaget gjorde en egen kundmotivsundersökning i fjol, över både bank- och försäkringsdelen, som visade att tillgänglighet, internettjänster, villkor och priser var uppskattade.

Men det som rankades skyhögt över allt annat var bemötande och service.

– Ofta är det små, ganska enkla saker, som är helt avgörande. Det digitala är en fantastisk och funktionell utveckling som är jättebra. Men det är kombinationen av det och att man har ett kontor att gå till i vissa lägens om är stark. Det är ett jättestort värde att få komma in och handfast få hjälp, säger bankchefen Mats Johansson och fortsätter:

– Den lokala kund- och marknadskännedomen kan man inte heller digitalisera bort.  Det är ju människor vi jobbar med.  Jag tror fortfarande att relation är oerhört viktigt, och det kommer att visa sig över tid att det är så.

åsa dahl
Privatrådgivarna Åsa Dahl och Anna Norman på Dalarnas Försäkringsbolag har dagligen kontakt med kunder som kommer in och vill ha råd.

Eftersom Länsförsäkringar är kundägt så har verksamheten format sig efter kundens beteende. För Dalarnas Försäkringsbolag betyder det inte bara helhetslösningar, där det också ingår fastighetsmäkleri, utan också hög tillgänglighet.

– Vi sitter ju nära till hands och kommer kunderna in och har frågor och funderingar kring pensionssparande, bolån, räntor och annat så försöker vi ta oss tid. Vårt kännetecken är att vi ska lyssna på kunderna och alltid finnas nära dem, oavsett vad de vill. Och eftersom vi är både bank och försäkringsbolag förväntar sig kunderna att man ska kunna ge svar, säger Henrik Sjölund, kundtjänstmedarbetare på banken.

Privatrådgivaren Anna Dahl håller med.

– Vi har ett jättetryck här. Kunderna mejlar, ringer, kommer in och vill träffa oss. Mycket sköter de förstås själva i dag, men ofta vill de sitta ned, bolla lite och få råd.

Att Dalarnas Försäkringsbolag är lokalt förankrat förstärks av miljön på huvudkontoret i centrala Falun. Kontoret är nominerat till ett Sveriges snyggaste kontor 2015 och motiveringen lyder bland annat: ” Sedan försäkringsbolaget förnyat sitt huvudkontor i Falun står mötet med kunden i centrum. Och kunden får ett varmt välkomnande i en miljö med många och påtagliga lokala inslag”.

Fjolåret var ett av de bästa i Dalarnas Försäkringsbolags historia och bankchefen Mats Johansson ser med tillförsikt på framtiden. Han har jobbat i bankvärlden i 23 år och tidigare varit verksam på Nordbanken, Handelsbanken och Swedbank.

– Jag har tidigare i mitt yrkesliv, i annan bank, varit med om att lägga ned bankkontor. Det är roligare att bygga bank, en verksamhet, istället för att montera ned den.

Rent konkret betyder det en ökad satsning på de sju befintliga kontoren i länet, för det är där man har sin marknad.

– Försäkringsaffären är mogen, medan banken fortfarande är relativt ung och växer – och därför finns ett behov. Vi utvecklar kontoren och utökar bemanningen, för vi växer i den sfären. Vi kommer mer och mer att ägna oss åt kvalificerad rådgivning, säger Mats Johansson.

– Man skulle önska att man kunde öppna många fler kontor, men det är en stor investering som kräver att det finns ett visst befolkningsunderlag, ett möjligt kundunderlag, för det här är en volymbransch. Då gäller det att ha kontor på strategiska platser, sen får man jobba med tekniken som komplement.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord