Gå direkt till textinnehållet
Pia Dworén tillsammans med Henrik Grönvall som sitter i styrelsen för Finansförbundets koncernklubb på SEB.

»Det gäller att fokusera på varje medarbetares styrkor«

Pia Dworén, chef för SEB:s interna digitala kanaler, blev Årets Ledartröja.

I början av november delades Årets ledartröja i SEB ut för trettonde gången. Utmärkelsen bygger på nomineringar från medlemmar i Finansförbundet och handlar om att lyfta fram exempel på gott ledarskap. Bakom utmärkelsen står Finansförbundet i SEB. I år gick ledartröjan till Pia Dworén, chef för bankens interna digitala kanaler.

– Jag blev väldigt överraskad. Det känns fantastiskt att mitt ledarskap uppskattas och det betyder jättemycket att ha fått det erkännandet. Sen känns det extra roligt att mina kolleger blev så glada för min skull. Att vara ledare är det roligaste jag vet, säger hon till Finansliv.

Pia Dworén har arbetat på SEB i 27 år och har längs vägen haft flera olika ledarroller. I dag är hon chef för SEB:s interna digitala kanaler, vilket omfattar intranätet och andra kommunikationsvägar som digitala tavlor och videoverktyg. För att lyckas som ledare över tid är det viktigt att de anställda har rätt förutsättningar att nå sina mål, anser Pia Dworén.

– Jag tror det gäller att fokusera på varje medarbetares styrkor och deras individuella förutsättningar och att ta vara på allas kunskaper. Sedan är förtroende och tillit grunden för ett bra ledarskap och för att kunna skapa ett bra samarbetsklimat.

– Jag tror också mycket på att utveckla sitt eget ledarskap, man blir aldrig färdig och vi lever i en föränderlig värld, säger hon.

En del av motiveringen handlar om ditt ledarskap under pandemin, hur har den påverkat ditt arbetssätt?

– Jag tror inte att mitt ledarskap har förändrats, men däremot har vi gjort ett par justeringar i arbetssättet. En sak är tätare kontakt med dagliga avstämningar. Jag tror att det behövs att man pratar varje dag.

Pia Dworéns team har också träffats fysiskt ett par gånger under pandemin. Bland annat på vinterpromenader, på planeringsmöten utomhus på filtar med säkert avstånd och på promenader en och en.

– Sedan är min erfarenhet i osäkra tider att det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation, och en stor lyhördhet för individens behov och mående. Det blir också ännu viktigare att sätta tydliga mål, fortsätter Pia Dworén.

Hur har det varit att komma tillbaka till kontoret under hösten?

– Personligen trivs jag med att vara på arbetsplatsen och att träffa både mina medarbetare och andra kolleger. Så jag är glad att vi även framöver kommer kunna ha en flexibel arbetsplats där vi delvis arbetar på kontoret och delvis hemifrån. Det upplever jag att mina medarbetare också tycker det är en bra lösning.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord