Gå direkt till textinnehållet
Anneli Adler, privatmarknadschef på Danske Bank.

Kundanstormning hos bankerna efter FI:s amorteringsutspel

Finansinspektionens chefsekonoms uttalande om att bolånekunder kan vända sig till sin bank för amorteringsfrihet fick tusentals kunder att kontakta sina banker, uppger Bankföreningen. Både SEB och Danske Bank bekräftar ett ökat tryck. »Många trodde felaktigt att det var en allmän amorteringslättnad«, säger Anneli Adler, chef privatmarknad på Danske Bank, till Finansliv.

Det var under en intervju i Sveriges Radios Ekot i tisdags som FI:s chefsekonom Henrik Braconier sa att bolånekunder som får problem att betala sina räntor kan kontakta sin bank och be om att få undantag från amorteringskravet.

– Det är ett sätt att hjälpa hushåll med tillfälliga problem, att man slipper amortera under ett tag, sade Henrik Braconier till Ekot.

Uttalandet fick tusentals bolånekunder att höra av sig till bankerna och be om amorteringsfrihet, uppger Bankföreningen, som i ett pressmeddelande på tisdagen klargjorde att det inte finns något allmänt undantag från amorteringskrav, likt det som tillfälligt infördes under pandemin.

Danske Bank är en av de banker som har märkt av ett ökat tryck efter Henrik Braconiers uttalande.

Anneli Adler, Privatmarknadschef Danske Bank.

– Ja, det har varit många kunder som hört av sig de senaste dagarna efter att Finansinspektionen i media uppmanade kunder att höra av sig till sin bank för att be om amorteringslättnad. Många trodde felaktigt att det var en allmän amorteringslättnad som under pandemin. Innan dess hade vi inte så många förfrågningar från våra kunder, säger Anneli Adler.

Danske Bank uppmanar sina kunder att gå in på bankens hemsida för mer information om vad som gäller kring amorteringsfrihet.

Även SEB har fått fler förfrågningar från sina bolånekunder.

– Efter FI:s utspel i tisdags såg vi en förhöjd trafik till vår telefonbank och i internetbanken, med många frågor kring amorteringsfrihet, och vi fick också in många ansökningar om amorteringsfrihet efter FI:s kommentarer, säger Niklas Magnusson till Finansliv.

Niklas Magnusson, SEB.

SEB gick också ut med information till sina kunder om vad som gäller. Det går att slippa amorteringskravet tillfälligt, ifall »hushållets ekonomiska förutsättningar har försämrats väsentligt« skriver SEB. Det kan till exempel handla om arbetslöshet eller kraftigt höjda utgifter så som elpriser. Men att räntan höjs är dock inte ett giltigt skäl, skriver SEB.

Bankföreningen går ut med liknande information, och uppmanar bankkunderna att »vända sig till banken enbart då hushållets ekonomi har drabbats negativt på ett väsentligt sätt på grund av arbetslöshet, sjukdom eller kraftigt ökade kostnader.«

Nu har även Finansinspektionen gått ut och förtydligat vad som gäller kring amorteringskrav och att reglerna, som beslutas av FI, inte har ändrats. FI förtydligar även vilka särskilda skäl som gäller för att få tillfälligt undantag.

»Att ett hushåll är räntekänsligt och påverkas när låneräntan höjs är inte i sig ett särskilt skäl.« skriver FI.