Gå direkt till textinnehållet
Illustration: Lotta Sjöberg

Det gäller när du jobbar under julen

Snart är det jul och långledigt för många. Men hur mycket ledighet får du, och vilka tillägg har du rätt till om du måste jobba på röda dagar? Finansliv reder ut vad avtalen säger.

Många bankkontor är stängda på julen, men långt ifrån alla i finansbranschen är lediga. Du som jobbar i kundtjänst, på huvudkontor eller i växlingsbutik kanske måste jobba på julafton eller nyårsdagen. Vad som gäller för arbete på lediga dagar varierar något beroende på vilket kollektivavtal du tillhör.

För dig som omfattas av Finansförbundets avtal med BAO är den ordinarie arbetstiden 38,5 timmar per vecka. Den minskar med 7,7 timmar per dag under julafton, juldagen och annandag jul.

Om du ändå måste jobba någon av dessa dagar har du rätt till ett tillägg på 200 procent på timlönen. Detta gäller från klockan 07.00 på julafton till och med annandag jul.

Har arbets­givaren rätt att avbryta min semester?

Om du omfattas av avtalet med Svensk Handel eller jobbar på företag utan kollektivavtal måste du avbryta din semester ifall arbetsgivaren kallar in dig. Det ska då råda speciella omständigheter. Om du känner dig tveksam kring omständigheterna kan du kontakta en förtroendevald. Men strunta aldrig i att dyka upp ifall du blir inkallad, det kan i värsta fall betraktas som arbetsvägran och vara grund för uppsägning.

Du som omfattas av BAO-avtalet behöver däremot inte avbryta din semester. Du kan göra det om du vill, och har i så fall rätt till kompensation samt ersättning för eventuella resekostnader.

Lika stort tillägg har du rätt till om du jobbar på nyårsdagen, som är en bankfri dag. Det är även nyårsafton, men om du jobbar då är tillägget lägre: 100 procent av timlönen fram till klockan 18, därefter 200 procent. Den ordinarie arbetstiden minskar med 15,4 timmar (7,7 per dag) under nyår.

Även trettondagen är en bankfri dag, och arbetstiden minskar med 7,7 timmar. Du som jobbar på trettondagen har rätt till ett tillägg på 100 procent av timlönen, liksom övriga bankfria dagar.

För dig som omfattas av Finansförbundets kollektivavtal med Svensk Handel ser det lite annorlunda ut. Om du jobbar i en butik som i vanliga fall är öppen längre än 12 timmar per dag har du en ordinarie arbetstid på 36 timmar per vecka. Om butiken är stängd under juldagen, annandag jul och nyårsdagen minskas årsarbetstiden med 21,6 timmar (7,2 timmar per dag). Om butiken har kortare öppettid än vanligt på julafton och nyårsafton ska mellanskillnaden mellan ordinarie stängningstid och tidigare stängningstid räknas bort från din årsarbetstid.

Du som jobbar i en butik som är öppen 12 timmar eller mindre per dag har en ordinarie arbetstid på 38,5 timmar per vecka. Även här ska årsarbetstiden räknas ned om butiken har kortare öppettid än vanligt på julafton och nyårsafton. Men här gäller att arbetstiden minskas med 7,7 timmar vardera för juldagen, annandag jul och nyårsdagen, oavsett om butiken är öppen de dagarna eller inte.

Om du måste jobba under julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagsafton eller trettondagen har du rätt till ett tillägg på 100 procent av timlönen, oavsett butikens ordinarie öppettider.

Du som omfattas av Svensk Handels avtal och jobbar på huvudkontoret har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka, och är ledig på julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen. Även trettondagsafton är en ledig dag, detta är dock inte reglerat i kollektivavtalet utan är en personalförmån.

Den minskade arbetstiden under jul och nyår gäller alltså utöver ordinarie semester. Du som omfattas av BAO-avtalet har i regel rätt till 27 semesterdagar per år, och du som omfattas av Svensk Handels avtal har 25 dagar.

Ditt lokala avtal eller anställningsavtal kan innehålla andra regler, som ledighet på klämdagar. Om du jobbar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal regleras semester och lediga dagar i anställningsavtalet.

Om du vill ta ut semester under jul eller nyår ska du ansöka om detta hos din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som bestämmer när du får vara ledig.

Undantaget är föräldraledighet, det bestämmer du själv över så länge du har rätt till hel föräldrapenning och inte redan använt tre eller fler föräldraledighetsperioder under året. Du måste ansöka om föräldraledighet minst två månader i förväg.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika