Undvik fällorna i anställningskontraktet
Abstract Businessman inspects the contract. Abstract Business is very careful to check the fine print of his business contract with a huge magnifying glass.

Undvik fällorna i anställningskontraktet

Hur vet jag att jag får vettiga villkor i anställningskontraktet jag just ska skriva på? Låt inte glädjen över jobbet göra dig okritisk, utan var proffsig och omtänksam mot din framtida karriär genom att granska villkoren noga.

– Är det någon gång du ska ta upp ofördelaktiga villkor är det innan du skriver på. Det kan förstås kännas jobbigt att till exempel ta upp vad som ska gälla efter avslutad anställning när du just ska börja ett nytt jobb, men det kan också bli väldigt kännbara konsekvenser om du inte har klart för dig vad som gäller, varnar Finansförbundets ombudsman Viktor Källqvist.

På arbetsplatser där det inte finns något kollektivavtal måste varje anställd själv ha koll på att arbetsvillkoren blir rimliga. Visst finns många skyddslagar, till exempel vad gäller arbetstid, men väldigt mycket är reglerat i just ett kollektivavtal.

Med ett kollektivavtal får du i klartext mer fördelaktiga villkor. Som kortare arbetstid än lagens 40 timmar, längre semester än lagens 25 dagar, att arbetsgivaren fyller på med cirka 10 procent utöver vad Försäkringskassan betalar ut vid föräldraledighet och att du får rätt till ersättning vid övertid.

– Många lever faktiskt i tron att de villkor man hör att kompisar har på liknande jobb automatiskt gäller även en själv, men så ser det ju inte ut. Och det finns några saker som man behöver ha särskild koll på så att man inte missar att man faktiskt kan bli stämd efter avslutad anställning, säger Viktor Källqvist.

Viktor Källqvist menar att enklast är egentligen att ta ett kollektivavtal och pricka av punkt för punkt och jämföra det anställningskontrakt du föreslagits av den nya arbetsgivaren. Finansförbundets avtal med arbetsgivarna i BAO är på 55 sidor, FTF:s avtal med motparten FAO är på 64 sidor.

– Vill man ha samma sjysta villkor som i avtalen, så är det många villkor som ska detaljregleras. Och ett av de allra viktigaste finns dessutom i ytterligare ett avtal – pensionsavtalet. Tjänstepensionen är väldigt viktig, det handlar om mycket pengar som avsätts till din pension varje år, säger Viktor Källqvist.

Tänk på det här innan du skriver på:

– Vilken anställningsform får du?

Det normala är ”tillsvidareanställd”, alltså det man i dagligt tal kallar fast anställd. Säkerställ även att tjänsten är på heltid.

Olika former av intermittenta anställningsformer, som ”timanställning” eller ”tillsvidareanställning med 0 timmar per vecka” – där man rings in för kortare inhopp, finns.

– Se till att du kan leva på din grundlön!

Provision är en osäker löneform, där villkoren kan vara sådana att det är svårt att komma upp i en rimlig lön. Bonus är ofta en ensidig utfästelse från arbetsgivaren, vilket betyder att arbetsgivaren väljer fritt om bonusen ska betalas ut eller inte.

– Löneutveckling varje år

Pinna för rätten att varje år ha ett lönesamtal, annars har du ingen självklar rätt att höja lönen framöver.

Fällor att se upp med:

– Konkurrensklausul

En konkurrensklausul innebär att du en viss period efter att anställningen upphört inte får ta anställning i ett konkurrerande bolag. I värsta fall betyder det att du får svårt att försörja dig om du slutar din anställning. Vill arbetsgivaren ha en sådan klausul måste det finnas någon form av kompensation för det.

– Värvningsklausul

Har du skrivit under en värvningsklausul förbinder du dig att inte ta med dig ”dina” kunder när du lämnar anställningen. Det måste finnas ett legitimt intresse för att arbetsgivaren ska kunna ha med en sådan här klausul. Går du med på den ska den vara tidsbegränsad. För att gälla får den inte hindra en persons möjlighet att utöva sitt yrke. Men eftersom det finns många möjliga kunder i branschen är det svårt att hävda att en anställd ska ha rätt till just de här kunderna.

– Man måste vara medveten om att man gått med på detta, och faktiskt kan bli stämd vid vite om man bryter mot det. Att bli skadeståndsskyldig kan bli dyrt, säger Viktor Källqvist, och påminner om att lojalitetsplikten mot arbetsgivaren upphör med anställningen, medan värvningsklausulen fortsätter gälla.

– Sekretessbestämmelser

Även att bryta mot sekretessbestämmelser är förenat med vite.

Text: BrittMari Lantto

Bild: iStockphoto

publicerad
25 juli 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram