Gå direkt till textinnehållet
Intervjun Carina Lundberg Markow. Foto: Oskar Omne

»Det har varit en del fajter genom åren«

Carina Lundberg Markow har varit branschens ledande kritiska röst i hållbarhetsfrågor i snart 20 år. Nu lämnar hon tjänsten som chef för ansvarsfullt ägande för en ny framtidsinriktad roll på Folksam.

Det är få i finans- och försäkringsbranschen eller ens i närings­livet som inte har hört talas om Carina Lundberg Markow. Hon har gjort sig känd för sin raka och ofta hårda kritik av bolag som missköter sig, och har bland annat utsetts till näringslivets bråkigaste kvinna av tidningen Passion for Business.

Men det var inte ett intresse för hållbarhet som ledde henne in i finansbranschen. Hon började sin karriär med kapitalförvaltning och aktiehandel. Hon har också varit bankdirektör på SEB och vd på S:t Eriksfonden och Trygg-Banken. Det var först när hon blev vd för KPA Fond som hon började jobba med hållbarhet, eftersom fonden var inriktad på ansvarfulla placeringar.

– Jag blev inte anställd för att jag kunde mycket om hållbarhet, utan för att jag kunde fondförvaltning och bank. Men de här frågorna har den effekten, efter att man jobbat med dem ett tag kan man inte leva utan dem.

När Folksam köpte upp KPA 2001 följde Carina Lundberg Markow med och blev marknadschef på Folksam Kapitalförvaltning, med löfte om att få ägna sig åt ägarfrågor på halvtid. Det dröjde inte länge innan de senare tog över och hon blev chef för ansvarsfullt ägande på Folksam.

Sedan dess har hon bland annat liknat den tidigare Telia-ledningen vid strutsar i samband med korruptionshärvan i Uzbekistan, kallat Industrivärden och Handelsbanken för omoderna när de flyttade upp sina vd:ar till ordförandeposterna efter Sverker Martin-Löfs avgång, kommenterat Nordeas inblandning i skandalen kring Panamadokumenten med att det är »inget att snacka om, utan det är bara att erkänna att man har gjort fel«.

»Kunderna är ett besvärligt släkte. De vill inte bara ha avkastning, de vill också att man ska förvalta kapitalet på ett ansvarsfullt sätt.«

Men hon har också försvarat bolag lika hårdnackat.

»Om man är kritisk är man det öppet. Annars håller man käften« sa hon till Svenska Dagbladet efter att tidningen publicerat kritik från anonyma aktie­ägare mot Ericssons dåvarande ordförande Leif Johanson.

Det råder ingen tvekan om att Carina Lundberg Markow gillar att ifrågasätta och har en fallenhet för dräpande kommentarer. Men det är inte hennes egna åsikter hon för fram, påpekar hon, utan kundernas.

– Kunderna är ett besvärligt släkte. De vill inte bara ha avkastning, de vill också att man ska förvalta kapitalet på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfullt ägande handlar inte heller enbart om kritik. Informationsinsamling och analys är en viktig del av Carina Lundberg Markows jobb, liksom dialog med bolagen. Folksam har valt att fokusera på de företag som har högst hållbarhetsrisker, företag där problem har uppdagats eller som är verksamma i regioner eller affärsområden där det förekommer mycket korruption, barnarbete, miljöutsläpp eller liknande.

– Vi försöker hjälpa företagen att identifiera problematiken. Ensamma eller tillsammans med andra ägare för vi den här dialogen via telefonkonferenser, platsbesök, bolagsstämmor, och debattartiklar. Bolagsdialogen är väldigt central.

Samtidigt är hon inte rädd för att vara obekväm när det behövs.

»Jag har en viss förmåga att uttrycka mig lite drastiskt ibland.«

– Det har varit en del fajter genom åren. Jag har en viss förmåga att uttrycka mig lite drastiskt ibland, säger hon och skrattar.

Men att kritisera storbolag har sitt pris. Det är inte alla vd:ar och ordföranden som uppskattar att bli utmålade som sämst på hållbarhet eller få rubriker om att de helt saknar kvinnor i sin styrelse.

– Jag har fått höra »se till att du blir kvar på Folksam, för du kommer aldrig få något annat jobb i branschen«.

Carina Lundberg Markow verkar dock inte särskilt orolig över sin framtid. Hon har under åren på Folksam fått flera erbjudanden om andra jobb, men inget som känts tillräckligt lockande.

– Jag har ett mycket varierat jobb, det är väldigt roligt. Ingen av de förfrågningar jag har fått har verkat lika kul.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

I stället går hon nu vidare inom Folksam. Hon lämnar tjänsten som chef för ansvarsfullt ägande och kommer från och med i år istället att arbeta med strategisk utveckling.

– Jag ansvarar inte längre för att styra bolagen, även om jag fortfarande deltar i det arbetet. Det jag i stället är fokuserad på är hur ska vi göra för att fortsätta vara i framkant när det gäller hållbarhet.

Mycket har nämligen hänt sedan Carina Lundberg Markow började arbeta med hållbarhetsfrågor i finansbranschen för snart 20 år sedan. Då var det både ovanligt och kontroversiellt att ställa krav på företagens etiska arbete, men i dag är det en självklarhet. De allra flesta bolag redovisar sitt CSR-arbete öppet, och många ser numera hållbarhet som ett affärsområde, eller åtminstone en affärsmöjlighet som kan innebära ett ökat värde för aktieägarna. Det är naturligtvis positivt, men det innebär också att ribban ligger högre – även för Folksam.

»De som är unga i dag är mer kräsna och duktigare på att ta fram fakta, de ställer betydligt hårdare krav.«

– Min generation har visserligen haft krav, men de som är unga i dag är mer kräsna och duktigare på att ta fram fakta, de ställer betydligt hårdare krav. Det gäller att utveckla verksamheten så att vi ligger i fas med vad kunderna förväntar sig.

Vilka områden som Folksam fokuserar på i sitt hållbarhetsarbete styrs av vad kunderna anser är viktigt. Just nu är det främst miljöfrågor, sociala frågor, arbetsförhållanden och barnarbete. Det är de frågor som enheten för ansvarsfullt ägande bygger sina hållbarhetsanalyser på när de granskar företagen.

Framöver tror Carina Lundberg Markow att klimat­förändringar kommer vara en allt viktigare fråga. Kundernas medvetenhet i frågan ökar, och därmed även kraven på företagen. Inte en dag för tidigt, tycker hon.

– Det har gått långsamt, det är först nu som klimatfrågan fått en riktigt framträdande position och tas på allvar. I grevens tid får man säga, man hoppas verkligen att det inte är för sent. Det är inte så mycket värt med en stor pension om man inte kan leva i världen.

Men även om klimatförändringarna påverkar oss alla skiljer sig klimatpåverkan kraftigt åt mellan olika företag, påpekar hon.

– Om man tittar på de tio största börsnoterade bolagen i Sverige så står de för 90 procent av utsläppen. Så alla behöver inte jobba lika hårt med frågan.

Hon lyfter också fram FN:s globala hållbarhetsmål som ska nås fram till 2030. Det handlar om 17 olika områden, allt ifrån jämställdhet och utbildning till energi och biologisk mångfald.

– Det finns lika många problem som möjligheter. Det många bolag gör i dag är att identifiera vilka områden man ska lägga mest krut på.

Tidigare har också företagens arbete mot korruption varit viktigt för svenska kunder, men den frågan är inte längre högst på agendan. Det hänger ihop med att vi inte har haft någon uppmärksammad korruptionshärva den senaste tiden, enligt Carina Lundberg Markow.

– Om det kommer en skandal hamnar de frågorna i fokus, som med Telia och Uzbekistan för några år sedan.

Samma sak gäller företagens bonussystem. Det var en omdebatterad fråga – inte minst i bankerna – för några år sedan.

– Det kan alltid dyka upp igen. Det är inget fel att tjäna mycket pengar, men aktieägarna måste först se en värdeökning innan man börjar höja ersättningarna till ledningen, säger Carina Lundberg Markow.

En fråga som däremot har fått stort fokus den senaste tiden är sexuella trakasserier på jobbet. Sedan #metoo-rörelsen drog igång i höstas har ett stort antal berättelser kommit fram om allt från verbala kränkningar till rena övergrepp. I bransch efter bransch har kvinnor gått samman och skrivit under upprop mot trakasserierna och krävt en förändring.

Men i finansbranschen dröjde uppropet. En debatt om tystnadskultur uppstod och finansmarknads­minister Per Bolund (MP) kallade företrädare för branschen till ett möte om varför så få vågat träda fram och berätta om problemen med sexuella trakasserier.

När uppropet till slut startades innan jul, vilket Finansliv var först att berätta om, slogs det ihop med uppropet för försäkringsbranschen i en gemensam Facebookgrupp. Under hashtaggarna #inteminskuld och #påvåravillkor släpptes sedan uppropet officiellt strax efter årsskiftet, med namnunderskrifter från 300 kvinnor och krav på bland annat nolltolerans mot sexuella trakasserier, tydligare rutiner och fortlöpande jämställdhetsutbildningar för chefer.

Carina Lundberg Markow var en av dem som skrev under uppropet.

– Det kändes viktigt. Även om finansbranschen kanske inte är den mest utsatta innebär det ändå ett väldigt resursslöseri att man har den här typen av beteende. Vem vågar komma med en fantastisk idé eller ett nytt projekt om man riskerar att bli klappad på rumpan eller förnedrad på annat sätt? Då håller man hellre tyst.

Själv har hon inte utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.

– Det kanske beror på att jag är så besvärlig, tänkte jag först. Men sen pratade jag med en väninna som jobbar med statistik, hon sa att det kan helt enkelt vara slumpen som gjort att jag klarat mig.

Hon har däremot hört andra vittna om sexuella trakasserier och har även hanterat flera fall i sin roll som chef.

»De här typerna som använder maktmedel för att slå sig fram har varit gränslösa på många andra sätt också, och det drabbar även män.«

Carina Lundberg Markow tror att #metoo-rörelsen kommer att sätta press på personalavdelningarna och få dem att följa upp arbetsmiljön mer, vilket i sin tur kan leda till att andra egenskaper lyfts fram i branschen. Det gynnar båda könen, anser hon.

– Det som har avslöjats under #metoo har varit allt från incidenter till rena övergrepp. Men de här typerna som använder maktmedel för att slå sig fram har varit gränslösa på många andra sätt också, och det drabbar även män. Jag tror att #metoo kan bli en lättnad för män som vill fokusera på sitt arbete, och inte ser sina kvinnliga kolleger som sexobjekt.

Även om finansbranschen har problem med både sexuella trakasserier och ojämställda ledningar tycker Carina Lundberg Markow att det har hänt en hel del under den tid hon har arbetat med hållbarhetsfrågor.

– Det är inte helt bra än, men när jag tittar tillbaka har det varit en otrolig resa. För 20 år sedan fanns det inte många kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

Det blir allt viktigare att kvinnor får samma möjligheter att göra karriär som män, enligt Carina Lundberg Markow. Inte bara för kvinnorna, utan även för företagen. I takt med att 40-talisterna går i pension ökar efterfrågan på kompetent personal.

– Därför är det viktigt att man rekryterar utifrån kompetens, inte utifrån kön, vänskapskopplingar eller liknande. De som inte gör det kan få problem med kompetensförsörjningen helt enkelt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord