Gå direkt till textinnehållet
Johan Jacobsson. Foto: PwC

Det innebär TCFD-ramverket

ÄMNE: Taskforce on Climate-related Financial Disclosure
LÄRARE: Johan Jacobsson, Director och ansvarig för klimatfrågor på PWC

I korta drag, vad betyder TCFD och vad är syftet med ramverket?

– TCFD står för Taskforce on Climate-related Financial Disclosure och är ett ramverk för att kunna identifiera bolagens klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Det är FSB (Financial Stability Board) som står bakom initiativet.

– Syftet är att få företag att agera för att hantera de risker och möjligheter som kommer med ett förändrat klimat, både utifrån att vi får fysiska förändringar i väder och klimat men också att begränsade koldioxidutsläpp medför risker för stora utsläppare oavsett om det är direkta eller indirekta utsläpp. Det är viktigt att förstå hur affärsrisker och möjligheter förändras och att företagen kan hantera förändringen och redovisa hur deras finansiella situation påverkas av klimatförändringarna.

– Enkelt förklarat handlar det om vilken påverkan miljö och klimat har på bolaget, istället för som tidigare vilken påverkan bolaget har på miljö och klimat.

I riktlinjerna för TCFD finns ett antal bärande parametrar, bland annat styrning, strategi och riskhantering, berätta mer vad det innebär.

– I princip innebär det att företagen uppmanas att genomlysa hela sin affärsverksamhet utifrån TCFD:s riktlinjer, eftersom man ser att det kan bli väldigt stora förändringar för vissa branscher. Styrning och strategier bör genomsyras av att försöka se hur omvärlden kommer att svara på företagens erbjudanden på kort och lång sikt. Omvärldsförändringar blir därmed viktigt att ta höjd för, något som ofta hanteras genom scenarioplanering. Riskhantering är sedan ett verktyg för att svara mot de företagsrisker som man kan se både på kort och lång sikt.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Hur påverkas bankerna av kraven?

– Banker påverkas på flera sätt. Kreditgivningen kommer naturligtvis att påverkas baserat på hur företagen kan anses hantera sina risker och återbetalningsmöjligheter, kraven kommer öka på ställda säkerheter för lån i takt med att klimatet förändras och den finansiella sektorns investeringar kommer att påverkas där nya möjligheter kommer att segla upp samtidigt som andra affärsmodeller dör ut.

TCFD lanserades 2017, hur har ramverket tagits emot?

– De stora svenska bankerna har uppmärksammat och tagit till sig TCFD:s riktlinjer. Bankerna och de stora institutionella investerarna driver nu på utvecklingen i jakten på bra data från företagen för att kunna väga in klimatrisker i bankens och investerares portföljer av affärer.

Är ramverket i hamn nu eller är förändringar att vänta framöver?

– Detta har nog bara börjat, riktlinjerna känns genomtänkta men praxis och metoder kommer att utvecklas samtidigt som mer och mer data kommer bli tillgänglig de närmaste åren. Det ger i sin tur underlag till ännu bättre analyser, inte olikt hur annan data hanteras av investerare och banker.

Hur långt tycker du att svenska banker har kommit i att få koll på sina klimatrisker?

– En del har kommit så långt man kan komma baserat på den data som finns tillgänglig, medan andra har en del kvar att arbeta med. Som jag ser det kommer bankerna och branschen i stort att agera drivfjäder i kravställningen att låntagare och investeringsobjekt ska kartlägga hur klimatriskerna kan påverka företagens finanser. Jakten på strandade tillgångar och affärsmodeller i kris pågår hela tiden, och med TCFD på plats läggs nu ett ramverk för att dämpa fallet vid klimatrelaterade störningar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord