Guide
Så fungerar Svanenmärkta fonder
Per Sandell. Foto: Miljömärkning Sverige

Så fungerar Svanenmärkta fonder

Svanenmärkning Per Sandell, affärsområdeschef för finansiella tjänster på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen, förklarar Svanenmärkta fonder.

Vad innebär Svanenmärkta fonder?

–Det innebär att vi har kontrollerat att fonden lever upp till tuffa krav inom hållbarhetsområdet och har robusta processer på plats för att säkerställa hållbarhetsarbetet över tid. Samtidigt är det en enkel guide för sparare. Svanenmärkningen visar att här finns en professionell part som har kontrollerat att fonden lever upp till hållbarhetskraven.

Hur ser regelverket ut?

– Våra kriterier är att fonden ska leva upp till hållbarhetskrav inom fyra områden: För det första ska fonden välja bort de sämsta företagen och branscherna. För det andra ska man välja in företag med ett gott hållbarhetsarbete. Det gäller inte bara miljöfrågor, utan även sociala och arbetsrättsliga områden. Fonden ska också agera transparant om sina innehav och sitt hållbarhetsarbete. Och till sist utvärderar vi fondens arbete med aktivt ägarskap, alltså röstning och påverkan. För att få en Svanenmärkning måste fonden ha ett brett och omfattande hållbarhetsarbete, det duger inte att man bara gör det ena eller det andra.

Fonderna ska välja in företag med ett gott hållbarhetsarbete, innebär det att alla företag i en Svanenmärkt fond är hållbara?

– Nej, det gör det inte. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många hållbara företag för att det ska vara möjligt. Ett sådant krav skulle i dag skapa väldigt riskfyllda portföljer. Men vi ställer krav på att minst 50 procent av fondens kapital ska vara investerat i företag med ett gott hållbarhetsarbete, och att fonden gör en ESG-analys (Environmental Social Governance) av varje företag.

Hur lång tid tar det att Svanenmärka en fond?

– Det skiljer sig väldigt mycket åt. Det kan ta allt ifrån några veckor till sex månader, beroende på hur fonden ser ut när man startar arbetet. Det är inte så att fonden skickar in sin ansökan och vi säger ja eller nej, utan det är en process. Vi ger feedback, berättar var det fattas tydlighet och dokument för att visa att de lever upp till våra krav.

Hur kontrolleras fonderna?

– Vi kontrollerar inte löpande alla innehav i fonden utan vi ställer krav på att fonden har goda och väl implementerade processer internt, alltså tillgång till data om hållbarhet och kontrollfunktioner så att de själva lever upp till hållbarhetsarbetet över tid.

Hur länge har Svanenmärkta fonder funnits?

– Möjligheten att Svanenmärka fonder kom i juni 2017, och de första fonderna blev godkända i oktober 2017. Så det är ganska kort tid.

Hur stort är intresset?

– Det finns ett stort intresse, både från privatpersoner och fonder. Vi har 23 Svanenmärkta fonder efter bara 1,5 år, det är mycket bra. Det brukar ta längre tid att komma in med Svanenmärkningen på nya områden.

– Det händer mycket inom hållbarhetsområdet just nu. Att styra kapital till mer hållbara företag och lösningar blir allt mer viktigt för att nå våra globala miljömål. Man vill från företagens sida visa upp att man jobbar med frågorna, och som privatperson vill man säkerställa att man investerar på ett bra sätt. Åtta av tio som sparar hållbart vill ha en tredje part som kontrollerar att fonden lever upp till hållbarhetskraven. Där fyller Svanen en funktion, vi är ett välkänt miljömärke i Sverige och nästan alla har ett stort förtroende för oss. Jag brukar skoja om att vi är matchmakers, vi parar ihop företag och privatpersoner som vill göra rätt. För kärlek finns Tinder, och för hållbarhet finns Svanen.

publicerad
25 februari 2019
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Vi är bra på långa ord. Och på att förklara dem. Läs mer i Finansliv #9, hos våra prenumeranter på fredag ⭐️
Nästa vecka är det dags för #finanslivsfrukost om #vettochetikett och det finns några platser kvar! Boka på Finansliv.se(länk i bio) ☕️
I nummer 8 av #finansliv tar vi ett stort grepp på #fintech 3.0 - ✅De överlevde boomen ✅Trenderna bankerna investerar i ✅Därför måste bolagen ändra inriktning Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram