»Det kommer behövas en e-krona«

»Det kommer behövas en e-krona«

2020-talet Blir det en e-krona? Anders Vredin, stabschef på Riksbanken, om betalmarknadens framtid och Riksbankens roll:

– Centralbankerna har haft den övergripande roll de har idag i flera hundra år, jag har svårt att tro att den kommer ändras.

– Riksbanksutredningen konstaterar att kontanter kommer behövas i framtiden, som en beredskapslösning om inte annat. Frågan handlar mer om hur liten man kan tillåta att kontanthanteringen blir i normaltider för att den ska fungera i beredskapstid. Riksbanksutredningen ställer krav på att bankerna ska tillhandahålla kontanter till allmänheten, men det finns inga krav på att bankerna eller handeln ska ta emot kontanter. Hur ska vi då kunna göra oss av med dem?

Om digitala valutor och e-kronan:

– Jag tror att det kommer behövas en e-krona. Vi har alltid tyckt att det behövs ett statligt betalmedel, om folk nu slutar använda kontanter så minskar inte det behovet. Sen exakt hur e-kronan ska utformas, det behöver utredas. En sådan utredning är på gång.

– Att digitala valutor som Libra lanseras ser jag inte som ett problem, det blir privata pengar precis som bankernas inlåningskonton är privata pengar. Men däremot måste Libra och Facebook i så fall stå under samma regleringar som bankerna, för att det finansiella systemet ska vara stabilt och effektivt. Privata pengar kommer alltid att finnas, men centralbankerna kommer att ha ansvaret för att se till att betalsystemet fungerar och vara garant för finansiell stabilitet.

publicerad
14 januari 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram