Gå direkt till textinnehållet

»Det kommer behövas en e-krona«

2020-talet Blir det en e-krona? Anders Vredin, stabschef på Riksbanken, om betalmarknadens framtid och Riksbankens roll:

– Centralbankerna har haft den övergripande roll de har i dag i flera hundra år, jag har svårt att tro att den kommer ändras.

– Riksbanksutredningen konstaterar att kontanter kommer behövas i framtiden, som en beredskapslösning om inte annat. Frågan handlar mer om hur liten man kan tillåta att kontanthanteringen blir i normaltider för att den ska fungera i beredskapstid. Riksbanksutredningen ställer krav på att bankerna ska tillhandahålla kontanter till allmänheten, men det finns inga krav på att bankerna eller handeln ska ta emot kontanter. Hur ska vi då kunna göra oss av med dem?

Om digitala valutor och e-kronan:

– Jag tror att det kommer behövas en e-krona. Vi har alltid tyckt att det behövs ett statligt betalmedel, om folk nu slutar använda kontanter så minskar inte det behovet. Sen exakt hur e-kronan ska utformas, det behöver utredas. En sådan utredning är på gång.

Läs också

»Vi kommer gå mot allt mer specialisering«

– Att digitala valutor som Libra lanseras ser jag inte som ett problem, det blir privata pengar precis som bankernas inlåningskonton är privata pengar. Men däremot måste Libra och Facebook i så fall stå under samma regleringar som bankerna, för att det finansiella systemet ska vara stabilt och effektivt. Privata pengar kommer alltid att finnas, men centralbankerna kommer att ha ansvaret för att se till att betalsystemet fungerar och vara garant för finansiell stabilitet.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord