Gå direkt till textinnehållet

»Digitala betalningar har ökat kraftigt till följd av pandemin«

Framtidsspaning David Fock, produktchef på Klarna om trenderna inom e-handel och betalningar inför 2021.

– Tillväxten inom digitala betalningar har ökat kraftigt till följd av pandemin och har hoppat ett par år framåt. Inte minst har vi sett att människor som tidigare föredrog fysiska butiker nu till större del har börjat handla online.

Viktigaste trenden inom betalningar 2021?

– Vi ser nu att folk i mindre utsträckning vill använda traditionella kreditkort. Enligt kreditkortsdata från några av de större kreditkortsutgivarna i USA gavs det ut 50 procent färre kort i år. En del av förklaringen till det tror jag handlar om att korten är avgiftstunga och betalas av konsumenterna.

– Under 2021 tror jag att vi kommer se folk som mer och mer använder sig av fakturatjänster, vilket innebär att man får varan först och betalar när man valt att behålla varan. Vi ser redan att utvecklingen är stark i USA och i flera av våra andra marknader som vi planerar att gå in i. Den trenden tror jag bara kommer fortsätta globalt, medan användandet av kreditkort minskar i andra änden.

– Även trenden med kompletta shoppingappar börjar bli något av ett nytt fenomen som knappt fanns för ett par år sedan. Klarna har del i den utvecklingen, men vi ser även att andra aktörer hakar på som Instagram och Google Pay.

En av fjolårets spaningar var att nischbanker så småningom kommer öppna kontor, har din vy förändrats sen sist?

– I det korta perspektivet har pandemin gjort det högst osannolikt, men på sikt tror jag att nischbankerna kommer behöva erbjuda en personlig kontakt och tillhandahålla rådgivning för en del av sina kunder, troligen via videochat men i vissa fall också via fysiska kontor. Men det är inget vi kommer se nästa år, utan det ligger längre fram.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord