»Räkna inte med en snabb återställare«

»Räkna inte med en snabb återställare«

Framtidsspaning Robert Boije, chefsekonom SBAB, om den ekonomiska utvecklingen under 2021.

– Står sig den senaste tidens positiva besked om vaccin, ser vi en betydligt ljusare utveckling framför oss under 2021. Räkna dock inte med någon snabb återställare. Det kommer att ta tid innan en så stor andel av befolkningen har blivit vaccinerad att man snabbt ska kunna rulla tillbaka de sociala restriktionerna. SBAB:s prognos är att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka något en bit in på våren 2021 till följd av att fler företag tvingas slå igen.

Om bostadsmarknadens utveckling:

– När det gäller utvecklingen på bostadsmarknaden står en sak klar. Det av många befarade stora prisfallet på bostäder till följd av coronapandemin kom helt på skam. SBAB bedömde redan i mars att det inte skulle bli något stort prisfall. Istället har vi blivit överraskade av den, trots krisen, stora prisuppgången. Den kan troligen förklaras av att de långa räntorna sjunkit, att många i den situation som varit värderat upp ett bra boende som också möjliggör att jobba hemifrån, samt att det som i vanliga fall spenderats på utlandsresor och viss annan konsumtion lagts på boendekonsumtion istället.

– Villapriserna ökade särskilt mycket under året, vilket troligen kan förklaras av en för låg produktion under många år i kombination med ett ökat intresse för att bo i småhus under coronapandemin. SBAB:s bedömning är att det ökade intresset för småhus håller i sig nästa år, men att det under coronpandemin ökade intresset även för fritidshus falnar.

– Bostadspriserna styrs i hög grad av de långa bostadsräntornas utveckling och hushållens inkomster. Med det som grund i vår prognosmodell spår vi att bostadspriserna kommer att öka med mellan 1 och 2 procent nästa år. Däremot bedömer vi att bostadsinvesteringarna kommer att falla nästa år för att sedan ligga marginellt högre än antalet ökade hushåll. Det innebär tyvärr att den stora bostadsbristen, som vi idag uppskattar till omkring 150 000 bostäder, inte kommer att få någon lösning under överskådlig framtid.

 

publicerad
13 januari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram