Gå direkt till textinnehållet
Oscar Bondfeldt, affärsutvecklare på SBAB, vill minska miljöpåverkan med hjälp av digital brevlåda för kunderna.
Oscar Bondfeldt, affärsutvecklare på SBAB, vill minska miljöpåverkan med hjälp av digital brevlåda för kunderna.

Hållbara utskick – så gjorde SBAB

3 miljoner fönsterkuvert skickar SBAB ut varje år. Men nu ansluter sig allt fler kunder till en ny tjänst med digital brevlåda.

Så gjorde vi

Under vinjetten Så gjorde vi skriver Finansliv om hur företag i finansbranschen löst problem i sin organisation.

Tipsa!
Har ni löst ett knivigt problem på er arbetsplats? Hör av er till redaktion@finansliv.se

Utmaningen: Minska miljöpåverkan med färre postala utskick
SBAB har ett uttalat hållbarhetsfokus och jobbar strategiskt för att minska sin långsiktiga miljöpåverkan. I Sverige skickas årligen 1 miljard fönsterkuvert och SBAB står för cirka 3 miljoner av dessa. För att minska den miljöpåverkan detta innebär och samtidigt ge SBAB:s kunder ett ökat utbud av möjligheter att ta emot utskick togs beslutet att erbjuda kunderna digitala utskick som alternativ till postala utskick. Eftersom det råder ett högt tryck på utvecklingssidan på SBAB fanns en begränsad kapacitet till utveckling i egen regi i närtid.

Lösningen: Externt samarbete med digitala brevlådeleverantören Kivra
En extern digital brevlåda från Kivra visade sig vara ett säkert, användarvänligt och samarbetsmässigt mycket smidigt val. Kivra hade redan upparbetade kanaler till SBAB:s printpartner Strålfors och endast en mindre anpassning behövde göras från SBAB:s sida. I Kivra (anagram för Arkiv) kan kunder ta emot försändelser från SBAB, låneskyddspartnern BNP Paribas Cardif och en stor mängd andra företag, organisationer och myndigheter. Kunderna har tillgång till sin digitala brevlåda online via webb och via Kivras egen app och kan logga in med dator, mobil och läsplatta. Kivra notifierar sina kunder via mobilappen, e-post eller sms när det finns nya försändelser i brevlådan.

Resultatet: Fler och fler väljer digital brevlåda
I dagsläget kan de SBAB-kunder som valt att ta emot sina försändelser i Kivra få avier, villkorsbilagor och årsbesked från SBAB och fler utskick kommer att göras tillgängliga under året. Cirka 10 procent av SBAB:s lånekunder och cirka 15 procent av sparkunderna är nu anslutna till Kivras digitala brevlåda och antalet kunder som väljer att ta emot utskick via Kivra ökar stadigt. Eftersom tjänsten tagits emot väl kommer SBAB att fortsätta marknadsföra och sprida tjänsten. SBAB jobbar kontinuerligt med ökad digitalisering både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att göra det enklare, bättre och smidigare för kunderna.

 Kommentar: Oscar Bondfeldt, affärsutvecklare, SBAB:
– Den här satsningen ligger i linje med SBAB:s uttalade fokus på hållbarhet utifrån vår mission att bidra med bättre boende och boendeekonomi. Tack vare ett smidigt samarbete minskar SBAB miljöbelastningen samt ökar tillgängligheten och säkerheten i våra kundutskick genom digital distribution.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Johan Marklund

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord