Gå direkt till textinnehållet
Finansförbundets kongress drog igång idag 8 november och pågår under tre dagar. Tema är digitaliseringen.
Finansförbundets kongress drog igång idag 8 november och pågår under tre dagar. Tema är digitaliseringen.

Digitalisering i fokus på Finansförbundets kongress

I dag tisdag 8 november drog Finansförbundet kongress igång, och pågår till och med torsdag. Inflytande, förändring och arbetsglädje är ledorden då 84 ombud, förbundets styrelse och inbjudna gäster samlas i Nynäshamn för att diskutera och ta beslut om en framtid där digitaliseringen står i fokus.

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande: Ulrika Boëthius, Handelsbanken (omval)

1:e vice ordförande: Nils Möllerberg, Handelsbanken (nyval) (tillika ledamot)

2:e vice ordförande: Roger Ljung, Swedbank (nyval) (tillika ledamot)

Ledamöter: 

Nils Möllerberg, Handelsbanken (omval)

Glenn Axelsson, Forex (omval)

Ann-Charlotte Karlsson, Sparbanken Skåne (omval)

Eva-Li Prades, Entercard (omval)

Charlotte Skog, Handelsbanken (omval)

Stefan Henriksson, Handelsbanken (omval)

Pernilla Påhlman, SEB (omval)

Roger Ljung, Swedbank (omval)

Anna-Karin Glimström, SEB (nyval)

Marie Brundin, Nordea (nyval)

Kristina Wirf, Danske Bank (nyval)

Jessica Rönnqvist, Swedbank (nyval)

Obs! I papperstidningen av Finansliv Medlem, nr 8, där vi skriver om kongressen, har Charlottes Skogs namn fallit bort från valberedningens förslag till ny styrelse. Vi på redaktionen ber om ursäkt för felet!   

Det är två år sedan sist när förbundets högsta beslutande organ – alltså kongressen – nu träffas igen för att välja ny styrelse och fatta beslut om förbundsavgiften, de 30 inkomna motionerna, och ta ställning till inriktningen på verksamheten för kommande tre år.
Tema på kongressen är digitaliseringen och medlemmarnas möjligheter att kompetensutveckla sig för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen. Pär Johnson, som arbetar som change manager inom digital banking i Nordea, är ombud på kongressen. Han och hans klubb, Centrala Enheter i Nordea, har skickat in en motion om just förändrat kompetensbehov. Pär Johnson jämför den förändring som finansanställda nu står inför med den stora övergången från kassatjänster till rådgivning. Jobbet handlade inte längre om att hantera kontanter i kassan utan vad arbetsgivaren ville ha var rådgivare som kunde fonder och andra investeringsprodukter, och var mer rådgivande och försäljningsinriktade.

– Precis som då handlar det om arbetsgivarnas ansvar att medverka till att personalen kan göra medvetna val. Ledningen måste göra tydligt för personalen vart digitaliseringsresan är på väg så att medarbetarna inte blir överraskade av att arbetsuppgifter förändras. Bara medvetna medarbetare kan dra egna slutsatser. Sedan måste ledningarna hjälpa till, genom att kompetensutveckla personalen, så att de som vill stanna kvar har möjlighet till det, säger Pär Johnson.
Han och hans klubb uppmärksammade i våras att antalet anställda i branschen förra året minskat med 8 procent. Branschen är mitt i en stor förändring och kompetensutveckling blir allt viktigare för anställningstryggheten.
– Det är kostsamt för arbetsgivaren att göra sig av med personal och kostsamt att nyanställa. Det är bättre att använda den personal man redan har och vidareutveckla dem, säger Pär Johnson som ser fram emot sin första kongress.
Förmodligen ska han upp i talarstolen och prata i just den här frågan. Han är deltidspolitiker och van vid arbetssättet på kongresser.
– Det ingår i uppdraget att få igenom de förslag man lägger, säger han.

Övriga 30 motioner handlar bland annat om deltidspension, tillgänglighet och stress, arbetstidens förläggning vid kundcenter, höjd ersättning vid vissa storhelger, lönesänkningsskydd, utvärdering av arbetet för att höja löneutvecklingen för dem med löner under 40 000 kronor och ersättningstrappa vid skiftesavveckling.
Styrelsen lägger fram ett förslag på en ny modell för medlemsavgiften. Den är indelad i tre steg: för inkomster upp till 16 000 kronor blir avgiften 119 kronor per månad, för inkomster mellan 16 001 till 25 000 kronor blir den 239 kronor per månad och för dem med inkomster över 25 001 kronor blir den 293 kronor per månad.

År 2014 togs beslut om stadgeändring så att kongressen framöver ska vara vart tredje år och inte vartannat. Ledamöterna i styrelsen väljs alltså för tre år denna gång.
Valberedningen föreslår att Ulrika Boëthius från Handelsbanken, som varit ordförande sedan 2012, omväljs till förbundsordförande för nästa period. Till ny vice ordförande föreslås Nils Möllerberg från Handelsbanken och till ny andre vice ordförande Roger Ljung från Swedbank. Berit Olsson från Nordea har undanbett sig omval och lämnar styrelsen vid kongressen och Jimmy Johnson, Swedbank, Magdalena Olofsson, SEB, och Emil Aden, Nordea, har redan lämnat sina styrelseuppdrag. Fyra nya namn finns därför i valberedningens förslag: Anna-Karin Glimström, SEB, Marie Brundin, Nordea, Kristina Wirf, Danske Bank och Jessica Rönnqvist, Swedbank. 

Text: BrittMari Lantto

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord