Gå direkt till textinnehållet
Illustration: Lotta Sjöberg

Så fungerar kongressen

Den 12–14 november 2019 är det dags för Finansförbundets kongress. Men vad beslutas under kongressen, och vilka får vara med och bestämma? Finansliv reder ut hur det fungerar.

Finansförbundet håller kongress vart tredje år. Kongressen 2019 pågår i tre dagar, och hålls på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta. Temat är »Schyst finans – för ett hållbart arbetsliv«.

– Syftet är att lyfta den diskussion om hållbarhet som förs i samhället i dag. För Finansförbundet handlar det om arbetsvillkor, arbetsmiljö och kompetensutveckling, säger Andreas Brömster, organisationsutvecklare på Finansförbundet och kongressgeneral.

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Där går man igenom budgeten och verksamhetsberättelsen för de senaste tre åren, väljer vilka som ska sitta i förbundets styrelse och vilken verksamhetsinriktning förbundet ska ha under kommande kongressperiod.

Finansförbundets kongress 2019

  • När och var: 12–14 november, Aronsborgs konferenshotell, Bålsta.
  • Tema: Schyst finans – för ett hållbart arbetsliv.
  • Deltagare: 130-150 personer. Ca 75 ombud samt förbundsstyrelsen, kanslianställda och gäster.
  • Beslut som fattas: Val av ny ordförande samt förbundsstyrelse, röstning om motioner och förbundets budget.

– Kongressen ger en möjlighet att påverka, se över vad förbundet gjort och att förbundsstyrelsen har styrt verksamheten tillsammans med kansliet på bästa sätt. Men det är en utbildande och social tillställning också, säger Andreas Brömster.

Det kommer bland annat att hållas en del workshops inom hållbarhetstemat, om kollektivavtal, medlemsvärvning och hållbart förtroendemannaskap. Den 13 november anordnas också en kongressmiddag för alla deltagare.

Omkring 130–150 personer deltar i kongressen. Drygt hälften av dem är ombud, som representerar medlemmarna. Ombuden har utsetts av klubbarna på de olika arbetsplatserna. Ju större klubb, desto fler ombud.

– Vid 80 medlemmar får klubben ett kongressombud och vid 400 medlemmar får man två, och därefter ytterligare ett för var 400:e medlem.

Den största klubben har drygt 5 000 medlemmar och 13 ombud, säger Andreas Brömster. Förutom ombud deltar också förbundsstyrelsen, kansliets anställda och gäster från Finansförbundets samarbetsorganisationer. Dessa är dock inte med och fattar beslut.

– Gästerna är välkomna från lunch dag två, säger Andreas Brömster.

Själva röstningen sköts digitalt, och personvalen till styrelsen sker anonymt. Resultatet redovisas direkt efter att alla har röstat om respektive beslut, dock inte under tiden röstningen pågår eftersom man vill förhindra taktikröstande.

Kongressen väljer både förbundsordförande och tolv ledamöter till förbundsstyrelsen, varav en förste och en andre vice ordförande, samt två revisorer och två revisorssuppleanter.

Förutom att välja styrelse röstar kongressen om de motioner som kommit in. Motioner är förslag på vilka områden Finansförbundet ska fokusera på samt hur man ska agera i olika frågor, och kan skickas in av både ombud, klubbar, enskilda medlemmar och tjänstemän på kansliet.

– Vi har löpande motionstid, så man kan skriva motioner till Förbundsstyrelsen när som helst. Men principen är att när det är kongressår skickas alla motioner till kongressen. Sista motionsdag för årets kongress var den 12 augusti.

Sedan dess har Förbundsstyrelsen gått igenom motionerna och kommit med förslag till beslut. Nu ska kongressombuden läsa de motioner som kommit in, och diskutera dem samt övrigt material med sina medlemmar inför kongressen så att de kan delta aktivt i diskussionerna i november. Alla ombud har samma rätt att begära ordet och rösta under kongressen.

Om du som medlem har frågor om kongressen kan du kontakta Finansförbundet på kongress@finansforbundet.se

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord