Gå direkt till textinnehållet
Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare Finansliv.Foto: Tor Johnsson

En grönare bransch gynnar oss alla

Finanslivs chefredaktör Helena Giertta om den gröna omställning som hela finansbranschen måste göra.

Sommarens extremväder blev en väckarklocka för många av oss. Klimatförändringarna är en realitet och omställningen måste göras nu.

Det finns många råd om hur vi som enskilda ska hantera detta för att inte känna oss uppgivna. Uppgivenhet gagnar inte någon, allra minst arbetet mot klimatförändringarna. Det finns mycket vi kan göra för att skapa ett hållbart samhälle och det är inte försent.

De viktigaste åtgärderna är dock inte det vi gör som enskilda människor, utan vad som sker på högre nivåer, politiskt, nationellt och internationellt.

Här spelar finans- och försäkringsbranschen en nyckelroll. Det är bland annat genom gröna satsningar som en ny miljövänlig värld kan byggas.

Arbetet pågår och det görs stora satsningar på investeringar i till exempel att effektivisera energianvändningen i fastigheter, vindkraftsparker och solceller. Men mer behöver göras snabbare. I dag står gröna obligationer bara för en liten del av lånemarknaden.

De gröna investeringarna som också ska vara mer transparenta behöver växa mångdubbelt.

De gröna investeringarna som också ska vara mer transparenta behöver växa mångdubbelt. Det handlar om kompetens, men också om vilja och långsiktighet. Enligt en rapport från forskningscentrumet Misum har mindre än tio procent av de största svenska börsbolagen ett hållbarhetsmål som sträcker sig längre än tre år framåt. Här skulle finansbranschen kunna vara mer proaktiv. Även från statligt håll skulle det kunna göras mer. Regeringen utreder att ge ut gröna statsobligationer, det gör man redan i Frankrike. Ett snabbt beslut i den frågan vore önskvärt.

Handelshögskolan i Stockholm arbetar med sin omställning bland annat genom forskning som ger underlag för branschen. Det handlar om att skapa ett nytt förhållningssätt, till ekonomi och tillväxt. Alla är överens om att vi inte kan fortsätta slösa på jordens resurser, utan att vi måste bli smartare och grönare i vårt handlande.

Och under tiden som branschen tar sitt ansvar och ökar förändringstakten, kan vi som enskilda göra de insatser vi kan; flyga mindre, åka mer kollektivt, sopsortera eller vad vi nu finner möjligt att göra.

Men det är inte bara förhållningssättet till vår miljö­ och planet som måste gå från ord till handling. Branschen måste också ta bättre vara på de människor som arbetar i finans- och försäkringsbranschen.

Ständiga krav på färre personer, omorganisationer, parat med mindre egenmakt skapar dåliga förutsättningar för att personalen ska uppnå sin fulla potential.

Under sommaren kom Finansförbundet med en rapport som visar att inom finansbranschen ökar antalet långtidssjukskrivna mer än i övriga branscher. Några av orsakerna är den ökade stressen och växande oro för anställningen.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Ständiga krav på färre personer, omorganisationer, krav på ökad tillgänglighet parat med mindre egenmakt skapar dåliga förutsättningar för att personalen ska utvecklas och uppnå sin fulla potential. Jag hoppas att arbetsgivarna inom finans- och försäkringsbranschen tar rapporten på allvar: Lyssna på medarbetarna och deras behov.

Det går i sammanhanget inte att bortse från det faktum att från 2010 till 2017 har storbankernas rörelse­kapital vuxit från 71 till 105 miljarder kronor samtidigt som antalet anställda minskat med 11 000 och långtidssjukskrivningarna ökat med 40 procent.

En hållbar framtid måste också innebära en hållbar arbetsmiljö.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord