Manual
»Väldigt bra chans att utvecklas«
Illustration: Lotta Sjöberg

»Väldigt bra chans att utvecklas«

Manual Varje år utser de anställda som är anslutna till facket en ny klubbstyrelse på sin arbetsplats. Snart är det dags igen. Finansliv frågade Finansförbundets ombudsman Daniel Wallmark hur processen fungerar.

Det börjar bli dags för nya klubbstyrelseval runtom på bankerna. Klubbstyrelsens uppgift är att förträda fackförbundets medlemmar på arbetsplatsen för att ge dem större inflytande över utvecklingen på jobbet. Daniel Wallmark, ombudsman inom Finansförbundet, reder ut vad jobbet i klubbstyrelsen innebär.

– Arbetet går ut på att påverka arbetsgivaren utfrån de anställdas behov, att representera medlemmarna i samverkan och förhandlingar med arbetsgivaren och verka för bra arbetsvillkor och arbetsmiljö, säger han.

Styrelsen har även ansvar för att informera, svara på frågor och värva nya medlemmar. Därutöver representerar fackklubben medlemmarna i beslut som rör hela förbundets utveckling. Daniel Wallmark ser flera skäl varför man ska engagera sig.

Daniel Wallmark

– Att arbeta i klubbstyrelsen är det lättaste sättet att påverka vad som händer på jobbet och är dessutom en väldigt bra chans att utvecklas. Som förtroendevald får du utbildningar, ökat ansvar, insyn i företagets verksamhet och inflytande i företagets processer.

– Och inte minst får du växa med arbetskamraternas och chefernas förtroende, säger Daniel Wallmark.

Klubbstyrelsen väljs på årsmötet som anordnas i början av varje år. Processen börjar med de anställda skickar in nomineringar till den lokala klubbens valberedning som ansvarar för att samla in och sedan sammanställa ett styrelseförslag. Hur styrelsen slutligen ska se ut bestämmer medlemmarna som går på årsmötet och röstar. Viktigt att komma ihåg är att det bara går att rösta på någon som redan är nominerad inför årsmötet. Även om det väljs en ny styrelse varje år är det ganska vanligt att ledamöterna byts ut i omgångar.

Det går bra att tjata lite, så länge man gör det på ett fint sätt.

– Det brukar vara så att en styrelseledamot väljs för två år och att medlemmarna väljer om ungefär halva styrelsen i taget, säger Daniel Wallmark.

–  De flesta sitter dock längre än två år, tillägger han.

Att arbeta i klubbstyrelsen kräver inga direkta förkunskaper och alla som är medlemmar och jobbar på arbetsplatsen kan bli nominerade. Det viktiga är att personen som nomineras har ett intresse och nyfikenhet för de fackliga frågorna. Vill man själv inte sitta i styrelsen går det bra att nominera en kollega. Prata gärna ihop dig med dina kollegor och fundera på vem av kollegorna som du helst vill bli representerad av, tipsar Daniel Wallmark.

– En tumregel är att fråga den du vill nominera och att personen tackar ja. Det går bra att tjata lite, så länge man gör det på ett fint sätt, säger han.

Samtidigt tillägger Wallmark att det ofta ingår i arbetsbeskrivningen för medlemmar som arbetar som personalchefer eller högre chefer att representera företaget exempelvis i förhandlingar med fackförbund.

– Då kan det vara olämpligt att just den personen söker sig till klubbstyrelsen.

Hur stor styrelse som behövs beror på företagets storlek. Den behöver bestå av minst tre ledamöter, det är dock ofta bra att vara något fler. Om företaget har många enheter kan klubben också välja kontaktombud som representerar medlemmarna på varje enhet.

Det finns stöd att få för de förtroendevalda som väljer att vara med i klubbstyrelsen. Finansförbundet arrangerar bland annat utbildningar och förbundet ger även coachning och rådgivning.

Vad är viktigast för att lyckas i sitt styrelseuppdrag?

– Fråga alltid medlemmarna. Ditt uppdrag utgår från dem, och det är de som bör vägleda dig i dina ställningstaganden. Öppenhet och transparens mot arbetskamraterna är den bästa vägen för ett framgångsrikt styrelse­arbete.

Daniel Wallmark tipsar också om att ta på sig ansvarsuppgifter och att driva frågor som du verkligen är intresserad av. Avslutningsvis skickar han med ytterligare ett råd:

– Ta ansvar för din fackklubb. Tillsammans går det att påverka och förändra arbetet genom medlemskapet och kollektivavtalet. Fackklubbarna är det närmaste vi kommer demokrati på arbetsplatsen. Det är värt att vårda.

publicerad
22 mars 2018
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram