Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

FI: »Det finns en förhöjd risk att det blir stökigt«

Stigande räntor har ökat riskerna i det finansiella systemet, skriver Finansinspektionen i en färsk rapport. Sårbarheterna är nu särskilt höga i fastighetssektorn och bland hushållen, menar myndigheten.

Ränteläget har lett till ökade sårbarheter i det finansiella systemet. Framför allt fastighetsbolag och hushåll är satta under press. Det varnar Finansinspektionen för – igen – i en färsk stabilitetsrapport.

Sedan makroläget vände nedåt i fjol med stigande räntor och hög inflation är riskerna större att oväntade sårbarheter snabbt kan uppenbara sig, skriver FI. Myndigheten pekar på utvecklingen tidigare i våras som skakade finansmarknaderna världen över,  då de krisande amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank gick under.

Samtidigt drar myndigheten slutsatsen att banksektorn är väl förberedd för att möta de ökade riskerna. Ett skäl till det är de högre kapitalkrav som införts, enligt FI:s generaldirektör Daniel Barr.

– Det finns en förhöjd risk för att det ska bli stökigt på finansmarknaden. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av den räntehöjning som skett globalt. Vår bedömning är att det finns god motståndskraft i det svenska finansiella systemet med välkapitaliserade banker. Men vi behöver följa utvecklingen och vara på tårna, säger han i rapporten.

Daniel Barr trycker på att högt belånade fastighetsföretag behöver minska skuldsättningen. Han konstaterar även bankerna har stora exponeringar på fastighetssidan.

– Flera högt belånade fastighetsföretag behöver minska sin skuldsättning. Det kan de exempelvis göra genom att ta in mer eget kapital, sälja av tillgångar och använda vinster till att amortera på sina skulder, säger han.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord