Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Finansförbundet i SEB: »Vi behövde få in specialistkompetens«

Finansförbundet i SEB har en ny organisation. Koncernklubben och de lokala klubbarna ersätts av en styrelse och sju arbetsutskott baserat på ämnesområden, istället för geografi. Förhoppningen är att utskotten ska bli en väg in för fler medlemmar med specialistkompetens att engagera sig fackligt, säger Anna-Karin Glimström, ordförande.

Sedan 1 maj har Finansförbundet i SEB en ny organisation. Koncernklubben och de lokala klubbarna ute i landet har försvunnit och ersatts av en styrelse och sju arbetsutskott. Utskotten baseras på ämnesområden istället för geografi, med bland annat ett arbetsmiljöutskott, löneutskott och förhandlingsutskott.

Nytt är också att inte bara förtroendevalda och kontaktombud, utan även medlemmar kommer att kunna arbeta med fackliga frågor via utskotten. Klubben träffade tidigare i år en överenskommelse med arbetsgivaren som innebär att medlemmar som tillfälligt vill arbeta i utskotten omfattas av förtroendemannalagen.

Anna-Karin Glimström, ordförande i Finansförbundet i SEB.

Bakgrunden till förändringen handlar om att öka engagemanget och att bredda kompetensen inom de fackliga leden, säger Anna-Karin Glimström, ordförande i Finansförbundet i SEB.

– Vi märkte härom året en trång sektor där vi behövde specialistkompetens från en medlem, men som inte var förtroendevald. Då började vi fundera på hur vi kan få fler att engagera sig, utan att behöva sitta i en styrelse.

En annan aspekt handlar om successionen. Enligt Anna-Karin Glimström är medelåldern bland de förtroendevalda relativt hög samtidigt som valberedningarna flaggar för att det är allt svårare att få medlemmar att ställa upp som styrelseledamöter.

– På det här sättet kapar du ett led. Det är lättare att engagera sig i enskilda områden, då får du också ett helt annat driv.

– Det ska bli väldigt intressant att se hur det här kommer att gå, inte minst i förhandlingar. Att ta in specifik kompetens på det här sättet har vi inte kunnat göra tidigare i de lokala klubbarna.

Vad ser ni för risker när det exempelvis inte längre finns en lokal klubb att vända sig till?

– Det kommer vara viktigt att vi har ett nära samarbete mellan utskotten så vi inte tappar kunskap. Det finns risk att man jobbar för isolerat och på så sätt tappar bredden, men vi kommer se till så att styrelsen har representanter i alla utskott för att kanalisera vad som är på gång.

– Sen kommer förstås kommunikationen med medlemsorganisationen att vara viktig, så att de vet vem man kan vända sig till.