Gå direkt till textinnehållet
Finansförbundets krönika

Finansförbundet: »Lätt att ta våra goda villkor för givna«

Finansförbundets krönika »Har kollektivavtalen spelat ut sin roll? På svensk finansarbetsmarknad råder, jämfört med andra länder, ofta goda villkor. Vi är vana vid våra goda villkor på arbetsmarknaden, det är lätt att ta dem för givna. Men bakom varje given kollektivavtalad förmån finns en lång tradition av parts­gemensamma samtal och en hög facklig närvaro som påverkar arbetsmarknaden för medlemmarnas bästa«, skriver Rikard Nyström, vice ordförande Finansförbundet.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Finansbranschen har en lång och gedigen tradition av facklig när­varo och partsgemensamma överenskommelser som är unika för vår marknad. Till exempel är vi i dag nästintill ensamma om att kunna ge partsgemensam lönestatistik till medlemmarna. Statistiken blir väldigt träffsäker eftersom den delas direkt från arbetsgivarna. Andra förbund kan behöva samla in uppdateringar från medlemmarna.

Det finns fler exempel på goda överenskommelser via kollektivavtalet som gynnat såväl arbetsgivare som medlemmar. Goda processer för omställning av personal är en sådan, pensionsavtalen är en annan. Att vi har så pass goda villkor är ett resultat av goda relationer och kloka val under århundraden. Det är lätt att ta villkoren för givet.

Finansbranschen är i ständig rörelse, vilket gör att även Finansförbundet har utvecklat en stor förmåga att hänga med i den utveckling som medlemmar och förtroendevalda möter, något som jag i min roll är mycket stolt över. Finansmarknadens aktörer ligger i digital framkant och är duktiga på att läsa av samhällets behov och ta fram anpassade lösningar. Vi ser allt fler nya aktörer som äntrar finansmarknaden och utmanar de stora äldre bankerna. Det är med spänning vi som fackförbund ser utvecklingen där företag från tech­branschen eller spelindustrin tar sina idéer in i finansvärlden.

Ibland hör jag dock att kollektivavtal omnämnts som onödiga eller kanske till och med omoderna av de här bolagen. Det är något som kan oroa mig då flera fintechbolag har meddelat varsel och sämre ekonomisk tillväxt.

Kollektivavtal är ingen bromskloss för tillväxt – tvärtom! Kollektivavtal skapar nöjda anställda och smidiga processer som följer svensk lag. Det skapar trygghet för medarbetare men ger också företagen beprövade regler att luta sig mot. Arbetsrätten förutsätter att såväl arbetsgivare som arbetstagare är organiserade i parter, det är det som är »den svenska modellen«. Att på det här viset arbeta fram goda villkor på arbetsmarknaden har visat sig otroligt framgångsrikt generellt i Sverige och vi anses vara ett föredöme internationellt.

För dig som medlem och förtroendevald i Finansförbundet bidrar du till kollektivavtalets styrka och legitimitet. Genom ditt engagemang står du också för dess utveckling. 17 mars var det kollektivavtalets dag och därför vill jag säga: Tack!

Rikard Nyström
vice ordförande Finansförbundet