Gå direkt till textinnehållet
Finansförbundets krönika Camilla Linder, andre vice ordförande ­Finansförbundet.

Finansförbundet: Vi behöver göra mer

Finansförbundets krönika Jämställda löner är en nyckel för branschen, både vad gäller att attrahera och behålla talang. Är det i år vi ser en jämställd löneutveckling? Tyvärr ser det inte så ut när vi tittar på den nya partsgemensamma statistiken på BAO-området. Lönerna mellan män och kvinnor är fortsatt ojämställda, skriver Camilla Linder, andre vice ordförande ­Finansförbundet.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Även om glappet minskar, visar det sig att ambitionen att lösa ojämställdheten mellan parterna är mer utmanande och komplext än någon kunde tro. När jag pratar med mina kolleger inom Finansförbundets klubbar hör jag att ambitionen hos arbetsgivare och lokala förtroendevalda är hög men trots att utvecklingen går åt rätt håll, når vi inte ända fram.

Vår branschunika lönestatistik hittar du på dina medlemssidor på finansforbundet.se. Till skillnad från andra fackförbunds lönestatistik samlas Finansförbundets data in direkt från arbetsgivarna vilket gör våra lönesiffror tillförlitliga och korrekta. Använd den för att ta reda på hur du ligger till inför nästa lönesamtal eller för att kontrollera lönenivån när du söker en ny tjänst.

Du hittar fler tips på hur lönestatistiken kan användas på hem­sidan.

Finansbranschen kan visa flera exempel på gott arbete för att öka mångfalden inom branschen men vi behöver göra mer. 2022 års pristagare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris är ett gott exempel på att olikhet på arbetsplatserna ger bättre resultat, både i trivsel och mätt i effektivitet. Philip Erlandssons team på Nordea bestod av 90 procent män för sex år sedan. Med ett fokuserat arbete att öka mångfalden arbetar nu 43 procent kvinnor i Philips team, en förändring som skapat flera fördelar.

Finansförbundet har under decennier haft fokus på jämställdhet och mångfald. Att arbeta inkluderande är ett långsiktigt arbete och att förändra en samhällsbärande bransch tar tid och kan upplevas trögrörligt, det är därför viktigt att uppmärksamma, och fira, även de små delvinsterna. Genom att engagera dig i Finansförbundet, både som medlem och förtroendevald, driver vi utvecklingen åt rätt håll. Genom att utbilda arbetsgivare och arbetstagare inför lönesamtalen bygger vi en långsiktigt hållbar utveckling. Nu ökar vi takten!

Camilla Linder, andre vice ordförande Finansförbundet