Gå direkt till textinnehållet
FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Rikard Nyström.

Finansförbundet: »Så använder vi kraften i avtalen«

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet, skriver Finansförbundets vice ordförande Rikard Nyström.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Finansförbundet är ett fackförbund med hög facklig när­varo bland medlemmarna. Vi har över 2 000 arbetsmiljöombud som alla arbetar proaktivt med att ditt arbetsliv ska vara hållbart. Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet – allt detta till medlemmarnas och branschens förmån.

Trots vår höga andel av ombud visar en studie att drygt 4 av 10 medlemmar inte vet vem de ska vända sig till om de har frågor eller tankar om sin yrkesvardag, oavsett typ av fråga. Det måste vi ändra på!

I maj gjordes en undersökning som visar att 76 procent av medlemmarna tycker att arbetsmiljön är god. Det är mycket glädjande att se, men vi får också tydliga signaler att det hos vissa yrkesgrupper, framför allt hos medlemmar som möter kunder, finns en ökad stress och arbetsbelastning. Många gånger till följd av en orolig omvärld och fortsatt hög inflation.

Att så många av oss i branschen ändå upplever att bra arbetsmiljö är ett gott betyg till finansbranschens arbetsgivare – och framför allt till Finansförbundets ombud och medlemmar.

Under förra veckan inföll den årliga Arbetsmiljöveckan. Fokus har legat på att ge ombuden verktyg att fortsatt arbeta proaktivt, men också på att ge medlemmar ökade insikter kring vad som orsakar stress i branschen och vilka konsekvenser privatlivet kan få av obearbetad stress. Veckan sammanfaller passande nog varje år med den Europeiska arbetsmiljöveckan.

Att arbetsmiljön i många stycken är god är en bra signal för oss fackliga att arbetsgivare tar sitt ansvar och att ombudens roll gör skillnad. Vi vet från flertalet andra mätningar att där det finns aktiva ombud, där mår också medarbetarna bättre.

För att knyta ihop säcken från inledningen, så vill jag, tillsammans med alla ombud, arbeta för att fler känner till vem vi medlemmar ska vända oss till då vi har frågor, funderingar och när arbetsmiljön kanske inte är den bästa. För när medlemmar tillsammans med ombuden går samman och använder kraften i avtal och föreskrifter så kan vi fortsätta utveckla finansbranschens arbetsplatser till att vara hållbara och goda.

Väl mött!
Rikard Nyström
vice ordförande Finansförbundet

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord