Gå direkt till textinnehållet
FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Rikard Nyström.

Finansförbundet: »Så använder vi kraften i avtalen«

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet, skriver Finansförbundets vice ordförande Rikard Nyström.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Finansförbundet är ett fackförbund med hög facklig när­varo bland medlemmarna. Vi har över 2 000 arbetsmiljöombud som alla arbetar proaktivt med att ditt arbetsliv ska vara hållbart. Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet – allt detta till medlemmarnas och branschens förmån.

Trots vår höga andel av ombud visar en studie att drygt 4 av 10 medlemmar inte vet vem de ska vända sig till om de har frågor eller tankar om sin yrkesvardag, oavsett typ av fråga. Det måste vi ändra på!

I maj gjordes en undersökning som visar att 76 procent av medlemmarna tycker att arbetsmiljön är god. Det är mycket glädjande att se, men vi får också tydliga signaler att det hos vissa yrkesgrupper, framför allt hos medlemmar som möter kunder, finns en ökad stress och arbetsbelastning. Många gånger till följd av en orolig omvärld och fortsatt hög inflation.

Att så många av oss i branschen ändå upplever att bra arbetsmiljö är ett gott betyg till finansbranschens arbetsgivare – och framför allt till Finansförbundets ombud och medlemmar.

Under förra veckan inföll den årliga Arbetsmiljöveckan. Fokus har legat på att ge ombuden verktyg att fortsatt arbeta proaktivt, men också på att ge medlemmar ökade insikter kring vad som orsakar stress i branschen och vilka konsekvenser privatlivet kan få av obearbetad stress. Veckan sammanfaller passande nog varje år med den Europeiska arbetsmiljöveckan.

Att arbetsmiljön i många stycken är god är en bra signal för oss fackliga att arbetsgivare tar sitt ansvar och att ombudens roll gör skillnad. Vi vet från flertalet andra mätningar att där det finns aktiva ombud, där mår också medarbetarna bättre.

För att knyta ihop säcken från inledningen, så vill jag, tillsammans med alla ombud, arbeta för att fler känner till vem vi medlemmar ska vända oss till då vi har frågor, funderingar och när arbetsmiljön kanske inte är den bästa. För när medlemmar tillsammans med ombuden går samman och använder kraften i avtal och föreskrifter så kan vi fortsätta utveckla finansbranschens arbetsplatser till att vara hållbara och goda.

Väl mött!
Rikard Nyström
vice ordförande Finansförbundet

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst