Gå direkt till textinnehållet
FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Ulrika Boëthius. Foto: Alexander Donka

»Global solidaritet för vår egen skull«

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA I oktober kommer ett extra fokus på arbetsmiljön. En viktig fråga är stressfaktorerna inom finansbranschen, speciellt med hänsyn till ränteläget. När oron i samhället ökar är det ännu viktigare att arbets­miljön är bra och att bemanningen är god, med kolleger som har utrymme att hjälpas åt, skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I skrivande stund har jag precis anlänt på hemmaplan efter såväl ordförandeuppdrag som en lång och ledig sommar. Den har bjudit på både sol, regn och välbehövlig avkoppling. Att få tillfälle att vila våra huvuden är viktigt för att vi ska hålla ett helt arbetsliv. Förhoppningsvis kan vi nu, utvilade, ta tag i alla aktiviteter och arrangemang som finns planerade i en späckad höst.

I min roll som förbundsordförande har jag i sommar blickat utanför Sveriges gränser. I Philadelphia, USA har UNI Globals världskongress just genomförts. UNI Global organiserar fackföreningar i över 150 länder och arbetar bland annat med att stödja etableringen av nya kollektivavtal och bevaka att befintliga avtal efterlevs. Det är lätt att glömma att det i många länder är långt ifrån självklart med facklig närvaro på arbetsplatserna.

Finansförbundet har en mångårig tradition av att påverka på såväl nordisk som europeisk och internationell nivå. Det gör vi främst av två orsaker. För det första på grund av solidaritet med finansanställda i andra länder som inte har lika stabila överenskommelser som på den svenska arbetsmarknaden. För det andra innebär en alltmer globaliserad finansmarknad att arbetsgivare i andra länder kan konkurrera med välskötta och schyssta företag med kollektivavtal, genom att ge de anställda låga löner och dålig arbetsmiljö. Genom internationellt engagemang kan vi stärka fackliga rättigheter för medarbetare i andra länder och skydda de avtal som finns i Sverige.

Nu i september inleds Förbundsveckorna. Då lägger vi alla extra kraft på att lyfta medlemskapet och värdet av att engagera sig i förbundet. Genom att vara många ökar medlemmarnas kraft att påverka på arbetsplatsen. Ett av målen är också att peppa fler att bli förtroendevalda. Genom en stark organisering kan alla de verktyg som finns i kollektivavtalet användas.

I oktober kommer ett extra fokus på arbetsmiljön. En viktig fråga är stressfaktorerna inom finansbranschen, speciellt med hänsyn till ränteläget. När oron i samhället ökar är det ännu viktigare att arbets­miljön är bra och att bemanningen är god, med kolleger som har utrymme att hjälpas åt. Det är också viktigt att de digitala systemen fungerar och att det finns närvarande chefer som kan bidra till bra ledning av arbetet. Det var medlemmarnas budskap i Finansförbundets senaste undersökning, presenterad i Stressrapporten som släpptes i våras.

För stark organisering i Sverige och i världen! – så kan jag sammanfatta den kommande hösten. Vad står på din agenda?

Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord