Gå direkt till textinnehållet
FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Ulrika Boëthius. Foto: Alexander Donka

Finansförbundet: »Omvandla oron till något konstruktivt«

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Inflationen fortsätter i Sverige, i Europa och i övriga världen. Det är oroliga tider nu, där ingen vet hur utvecklingen framåt kommer att se ut och det är svårt att göra prognoser, skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Vi som fackförbund behöver ibland uppmana till lugn och tilltro, men nu vill jag gärna uppmana till att också vara alert och aktiv. Det vi kan göra med vår oro för framtiden är att omvandla den till något konstruktivt. I en ekonomisk kristid behöver många av oss dra åt svångremmen, men vi som kan behöver ägna dem som hamnar under gränsen en tanke. Vi behöver hjälpa varandra, införliva praktisk handling i ordet solidaritet.

Blickar vi ut mot Europa ser vi en försiktig tillbakagång av inflationen på vissa håll. Varje land har sitt ekonomiska ekosystem och sätt att hantera lönesättning på. Det är komplex materia att försöka analysera vilket system som är bäst, då lön, skatter och välfärdssystemens utformning hänger ihop. I Belgien är till exempel lönerna indexerade mot inflationen, vilket innebär att löntagarna där får en mycket hög nominell löneutveckling 2023. Om det sen innebär bättre köpkraft på sikt vet vi inte.

Den kanske svåraste avtalsrörelsen i Sverige på många år är nu till ända och industrins så kallade »märke« är satt. Finansbranschens avtal mellan Finansförbundet och BAO följer en annan process än de kollektivavtal som baseras på det så kallade huvudavtalet, vilket betyder att vårt sifferlösa avtal inte är knutet till märket. Arbetsmarknadens kollektivavtal är också komplex materia med andra ord. Vi gör inte likadant i alla branscher. Ser vi till Finansförbundets historiska löneutveckling har metoden att stå utanför huvudavtal och lägga mycket kraft på lokala avtal och överenskommelser varit gynnsamt sett till det totala utfallet. Med det sagt behöver vi i finansbranschen, precis som övrig arbetsmarknad, ändå förbereda oss på att vi inte kommer att se en reallöneökning i år.

Självklart ska Finansförbundets medlemmar agera ansvarsfullt för att komma tillrätta med inflationen. Men här har också arbetsgivarna, företagen, ett ansvar. Jag ser fram emot svaret på hur det ansvaret ska tas. Hur företagen kan agera både ansvarsfullt och solidariskt och särskilt se till de medarbetare som har minst marginaler.

Vi i förbundsstyrelsen kommer arbeta mycket aktivt tillsammans med klubbarna för att förbättra och utveckla möjligheterna till att främja avtalets intentioner, vilket är att alla och envar ska ha en god löneutveckling. Arbetsgivarna har skrivit under på att »en medarbetare erhåller normalt en lönehöjning«.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord