Gå direkt till textinnehållet

Finansförbundet: Sverige riskerar missa 38 miljarder i klimatstöd

Regeringens budget saknar investeringar i utbildning och kompetensutveckling för att finansbranschen ska kunna driva den gröna omställningen. Sverige riskerar nu att gå miste om 38 miljarder kronor i EU-stöd för klimatarbete. »Det är stor risk att vi inte når målen«, säger Finansförbundets förste vice ordförande Rikard Nyström.

I budgeten föreslås en omformulering av målen för finansmarknadsområdet, som klargör att de finansiella företagen ansvarar för att bidra till den hållbara utvecklingen och implementeringen av EU:s hållbarhetsregelverk. Men budgeten saknar de investeringar som krävs för att finansbranschen ska klara uppdraget, anser Finansförbundet.

– Vi behöver rätt kompetens och utbildning för att möta de regelverk som kommer från EU, och de klimatåtgärder som Sverige lovat genomföra. Jag ser inte att man i budgeten har tagit höjd för det, säger Rikard Nyström.

Redan idag råder en brist på hållbarhetskompetens, enligt Rikard Nyström. Och om finansbranschen ska kunna driva den gröna omställningen – utvärdera vilka företag som behöver ställa om, vilka som ska avvecklas samt stötta företagen i det arbetet – krävs betydligt mer hållbarhetskompetens framöver.

– I dag är den här frågan fokuserad till ett antal specifika tjänster, som hållberhetsspecialister och liknande. Men den här typen av kompetens behöver överföras till en stor mängd anställda i finansbranschen. Och det är redan nu för få som har den kompetensen.

Det krävs investeringar i utbildning och kompetensutveckling för att kunna nå målen, anser Finansförbundet. Något som saknas i regeringens budget.

– Regeringen måste förstå att om man lämnar ett stort ansvar till en bransch så behövs rätt förutsättningar. Det krävs hjälp, både ekonomisk och kunskapsmässig, säger Rikard Nyström.

Om Sverige inte når de klimatmål som man kommit överens om i EU riskerar vi att gå miste om 38 miljarder kronor från EU:s återhämtningsfond. Det är ett prestationsbaserat stöd som är öronmärkt för klimatarbete, och betalas bara ut om medlemslandet når sina mål.

– Det finns en stor risk att vi inte når målen. Våra medlemmar gör sitt absolut yttersta, men det är svårt att räcka till om man inte får rätt förutsättningar, säger Rikard Nyström.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika