Gå direkt till textinnehållet
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank. Foto: Swedbank

»Vi behöver bredda begreppet hållbarhet«

Swedbank är första banken i Norden att emittera en social obligation, med mål att skapa sysselsättning i utsatta områden, socioekonomisk utveckling och bostäder till överkomliga priser. »Vi hoppas inspirera andra banker« säger Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén.

Swedbank började se över möjligheten att ge ut sociala obligationer för flera år sedan, och förra året lanserade banken sitt ramverk Swedbank Sustainable Funding Framework. Nu emitterar banken sin första sociala obligation.

– Vi är otroligt glada, det ligger mycket arbete bakom, säger Fredrik Nilzén.

Det stora arbetet har handlat om hur man ska kunna mäta effekten av de investeringar som lånen är tänkta att främja, enligt Fredrik Nilzén.

– Om miljö- och klimatinvesteringar är svåra att mäta så är det ändå en marknad som mognat de senaste tio åren. Sociala obligationer är ännu svårare. Det handlar mycket om att lånen ska gå till ändamål och verksamheter som kan bidra till att hjälpa människor i socioekonomiska utsatta situationer, och hur man bedömer och säkerställer det.

Swedbanks ramverk för sociala obligationer har fyra tillgångskategorier. Den första handlar om att skapa sysselsättning i utsatta områden i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

– Det vi har sett är att det behövs mer finansiering till små och medelstora företag i områden med socioekonomiska utmaningar, säger Fredrik Nilzén.

Om miljö- och klimatinvesteringar är svåra att mäta så är det ändå en marknad som mognat de senaste tio åren. Sociala obligationer är ännu svårare.

Den andra kategorin handlar om utveckling och självbestämmande, och innehåller tre delar i den emitterade obligationen: finansiering av små och medelstora företag som ägs av kvinnor i Baltikum, finansiering av ett bostadsprojekt i Sverige med syfte att förbättra bostadssituationen i ett socioekonomiskt utsatt område, samt finansiering av ett svenskt företag som arbetar med hjälpmedel och kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning.

Den tredje kategorin är finansiering av fastigheter med överkomliga hyresnivåer i Sverige, och den sista kategorin har som mål att öka tillgången och kvaliteten inom utbildning och sjukvård för utsatta individer och grupper i samhället.

Den obligation som Swedbank nu emitterar har tillgångar i de tre första kategorierna.

– Med den här obligationen hoppas vi kunna inspirera andra banker, och lära oss mer själva och kunna utveckla vårt ramverk, säger Fredrik Nilzén och fortsätter:

– Det fina med den här typen av obligationer är att pengarna verkligen går till kundernas dedikerade projekt. Sen är det också en del av Swedbanks egen finansieringsplan, vi ska bli mer hållbara.  Men vi behöver också bredda begreppet hållbarhet. Klimat och miljö är viktigt, men de sociala aspekterna är också viktiga.

Hur stort var intresset för obligationen?

– Vi emitterade vår första gröna obligation 2017, där finns ett mer etablerat intresse. Den här obligationen är ny, men den dubbeltecknades och investerarbasen var väldigt stor, så vi känner oss jättenöjda, säger Fredrik Nilzén.
 
Hur tror du att marknaden för sociala obligationer kommer utvecklas framöver?

– Jag skulle gärna vilja säga att nu kommer vi se en explosion av sociala obligationer under hösten, men det tror jag inte. Vi har som mål att fortsatt vara aktiva, och vi tror och hoppas att detta är något som även våra branschkolleger kommer plocka upp under nästa år.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord