Gå direkt till textinnehållet
Affärsman med släckt glödlampa som huvud.
Låg kreativitet på svenska arbetsplatser, enligt undersökning från Jusek.

Fintechhajpen avtar

Intresset för fintech har varit rekordstarkt de senaste åren. I fjol minskade dock investeringarna med drygt hälften.– 2016 blev ett utmanande år, skriver KPMG i en färsk rapport.

Att investera i fintech har varit stekhett de senaste åren och under 2015 noterade marknaden återigen nya rekord där både antalet gjorda affärer och affärsvolymen slog i taket. Men om hajpen var total 2015 blev 2016 betydligt svalare i relativa termer. Sammanlagt minskade investeringarna från 47 biljoner dollar 2015 till 27 biljoner i fjol. En nedgång med nästan 50 procent, alltså.

– 2016 blev ett utmanande år för fintech. Oro för Brexit, presidentvalet i USA och inbromsningen i den kinesiska ekonomin samt stora svängningar i valutakurserna gjorde investerarna mer försiktiga, skriver KPMG i rapporten.

Bakslag för M&A och PE funding – men nytt rekord för VE

Inbromsningen berodde framför allt på lägre aktivitet inom M&A (uppköp- och förvärv) och framför allt inom området PE funding (onoterat riskkapital). Volymerna inom M&A minskade från 34 till 11 biljoner dollar i årstakt och PE funding föll från 18 till 11 biljoner dollar.

I relativa tal alltjämt en rätt bra siffra.

Å andra sidan fortsatte området VC (venture capital) att utvecklas i rätt riktning och slog nytt rekord under 2016. Det Investerade kapitalet ökade från 12,7 biljoner dollar till 13,6 biljoner dollar i årstakt.

– Det är viktigt att poängtera att 2015 var ett anmärkningsvärt starkt år för M&A och att aktivitetsnivån i fjol alltjämt var den näst högsta någonsin. Inom venture capital gjorde en enorm rekordfinansiering på 4,5 biljoner dollar till kinesiska Ant Financial att volymerna hölls uppe, skriver KPMG vidare.

Minskat intresse för kredit- och betaltjänster, men övriga grenar ger stöd

På flera av de utvecklade marknaderna och framför allt i USA, syntes en viss mättnad bland investerarna. Allra tydligast var trenden inom betalningar- och kreditplattformar, inte minst till följd av den snabba tillökningen av bolag i grenen det senaste året. I länder som Brasilien och Indien fortsätter dock betalningar och kreditplattformar vara viktiga faktorer för tillväxt.

Desto gladare tongångar hörs inom andra mer spirande områden gjorde att intresset förblev tämligen högt allt som allt. Förgreningar som insurtech (försäkring), regulatory tech (finansiell reglering), artificiell intelligens och dataanalys lockade extra intresse och enligt rapporten har områdena goda tillväxtutsikter det kommande året.

/Aron Sigblad

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord