Gå direkt till textinnehållet

Fler blir tillfällig chef – HR-chefer och CFO:er heta för uppdrag

Intresset för att hyra en chef växer, enligt Henrik Engstam, VD och grundare på Brightmill. I Finansbranschen söks oftast CFO:er och HR-chefer.

Henrik Engstam har drivit Brightmill i fyra år och ser intresset öka. Även inom bank och försäkring finns intresse för att ta in interimschefer, framförallt i de mindre bolagen.

– Ofta kontaktar man oss när man har fått ett glapp mellan att någon slutar tills man har rekryterat en ny chef.

Henrik Engstam konstaterar att många organisationer är hårt rationaliserade och det finns inte utrymme för att någon tar extra arbetsuppgifter under en period. Försvinner en chef så behöver hen ersättas. Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden gör också att behov uppstår av chefer som kan täcka upp tillfälligtvis.

Ibland används interimschefer för att genomföra ett förändringsarbete, så kan bolaget rekrytera en mer förvaltande chef sedan.

– Det är hårdare krav på kandidaterna jämfört med till en fast tjänst, då har man har tid att låta någon växa in i tjänsten. Ett genomsnittligt interimsuppdrag är sex månader, då vill uppdragsgivaren har någon som har gjort exakt samma sak tidigare, det gör att man tar in någon som är i överkant kompetensmässigt.

Kandidaterna som söker är ibland konsulter med egen firma och ibland personer mellan jobb som gärna tar kortare uppdrag. Inom HR och ekonomi finns det en god marknad för interimschefer. Men även chefer med smalare profil efterfrågas, till exempel affärsområdeschefer.

– Vår process med en kund är två veckor, från beslut till att chefen börjar max en vecka.

Hur hittar ni kandidater?

– Det registrerar sig cirka hundra nya i månaden. Vi letar också upp intressanta kandidater. Alla vi hyr ut träffar vi.

Unn Edberg

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst