Gå direkt till textinnehållet
Foto: Michael Erhardsson/ Mostphotos

Flera partier har svängt om ränteavdraget

Flera partier som tidigare föreslagit sänkta ränteavdrag har nu svängt i frågan. På grund av den höga inflationen och stigande räntan vill inga partier sänka ränteavdraget nu – men V vill se en nedtrappning från 2025.

Inför förra valet var flera partier i riksdagen för sänkta ränteavdrag. Men det ekonomiska läget med stigande räntor och hög inflation har fått många att svänga i frågan, visar Finanslivs partienkät inför valet.

Både Centerpartiet och Liberalerna har tidigare sagt att man vill trappa ned avdraget på sikt, men partierna har slopat de förslagen nu.

– Utifrån hur ränteläget ser ut nu, vill vi i nuläget inte göra några förändringar i ränteavdraget, säger Centerpartiet till Finansliv.

Det vill inte heller Liberalerna:

– Kostnadstrycket ökar, i synnerhet vad gäller exempelvis uppvärmnings- och energikostnaden för hushåll. Samtidigt förutspås räntorna mer än fördubblas jämfört med i våras. Nu får politiken inte skapa osäkerhet! Vi vill ge stabilitet och planeringsförutsättningar för hushållen, säger Liberalerna till Finansliv.

Vi vill vänta med en avveckling av ränteavdraget, med hänsyn till makroomständigheter i ekonomin.

Även Kristdemokraterna har tidigare velat sänka ränteavdraget, men vill nu avvakta.

– Vi vill vänta med en avveckling av ränteavdraget, med hänsyn till makroomständigheter i ekonomin, säger Kristdemokraterna till Finansliv.

Under våren 2021 föreslog en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna sänkta ränteavdrag, men partiets kongress antog aldrig förslaget. I dag finns inget förslag om sänkta ränteavdrag från Socialdemokraterna.

– Vi har i dagsläget inga förslag till förändringar i ränteavdragen. Vårt ingångsvärde är tydligt: Sverige behöver en skattereform, inte minst för att skapa lugn och stabilitet i viktiga frågor som beskattning kopplat till boende. Vi socialdemokrater kommer aldrig att bidra till att vanligt folk ska behöva oroa sig för sin ekonomi, säger Socialdemokraterna.

Ränteavdrag

Ränteavdrag är ett avdrag på räntekostnaderna för bolån. Avdraget kallas för Skattereduktion för underskott av kapital, och innebär att privatpersoner får göra ett avdrag på 30 procent av räntekostnaderna upp till 100 000 kronor. Överstiger räntekostnaderna 100 000 kronor blir avdraget 21 procent på den överskjutande delen.

Moderaterna står fast vid sin linje: partiet vill inte sänka ränteavdraget.

– Nej vi vill behålla ränteavdraget – hushållens ekonomi är redan oerhört pressad, säger Moderaterna till Finansliv.

Tre partier vill fortfarande trappa ned ränteavdraget på sikt, däribland Miljöpartiet. De har dock inget konkret förslag på när det ska ske.

– I nuläget är ekonomin oförutsägbar och det är inte läge att göra förändringar som ytterligare sätter press på hushållens ekonomi. På sikt vill vi trappa ned ränteavdraget till en lägre nivå. Ränteavdraget bidrar i dag mer till att blåsa upp bostadspriserna än att hjälpa människor in på bostadsmarknaden samtidigt som det kostar staten över 20 miljarder per år. Det finns bättre sätt att hjälpa människor in på bostadsmarknaden, såsom startlån för unga, säger Miljöpartiet till Finansliv.

Ränteavdragen är problematiska då staten subventionerar lånande.

Även Sverigedemokraterna vill slopa avdraget stegvis, men lägger inget förslag på när.

– Ränteavdragen är problematiska då staten subventionerar lånande samtidigt som beskattningen på sparande höjts i två steg. Samtidigt bidrar ränteavdragen till att minska den finansiella stabiliteten eftersom det allt annat lika blir mer förmånligt att låna. Ränteavdragen behöver därför successivt avvecklas. För att inte skapa en finansiell kris och med respekt för att hushållen agerar utifrån de regelverk som sätts upp bör en utfasning ske oerhört långsamt, säger Sverigedemokraterna till Finansliv.

Vänsterpartiet är det enda partiet med en konkret tidsplan för att slopa ränteavdraget. Om tre år ska nedtrappningen börja, föreslår V.

– Vi vill förändra ränteavdragen, men först från och med 2025, detta då många hushåll i dagsläget är pressade av stigande räntekostnader och hög inflation. Vi vill trappa ned ränteavdragen med 5 procentenheter under en 3-årsperiod. Detta förslag ska ses som en del av vår strävan att utforma en mer enhetlig kapitalbeskattning. Eftersom vi inte har någon riktig fastighetsskatt är det rimligt med något lägre ränteavdrag. Ränteavdragen har också bidragit till att blåsa upp bostadspriser och hushållens skuldsättning, säger Vänsterpartiet till Finansliv.