Gå direkt till textinnehållet
Oskar Sandvik, Folksam.

Fondexperten: »Strategin ska vara enkel att förstå«

Fondanalytikern Oskar Sandvik ansvarar för fondutbudet på Folksam. Jobbet går till stor del ut på att utvärdera fonder, men också att hitta en bra historia. »Mycket handlar om story telling«, säger han till Finansliv.

Oskar Sandvik på Folksam är av de ledande fondanalytikerna i Europa under 40 år, enligt analysföretaget Citywire. I hans bok finns flera kriterier som skiljer de bra fonderna från de dåliga.

En del handlar om att fonden ska ha en investeringsfilosofi som är enkel att förstå och där förvaltaren håller fast vid sin process.

– Det ska vara enkelt att se om avkastningen hänger ihop med fondens strategi, alltså det förvaltaren har sagt att man ska göra, eller om utvecklingen beror på kortsiktiga beslut. Jag ser hellre att förvaltaren har en process som är lätt att följa och där avkastningen går att förklara. Det gäller även när det går tungt, säger han.

Vem som förvaltar fonden och den historiska avkastningen är andra byggstenar för att platsa.

Oskar Sandvik menar också att det är lätt att stirra sig blind på fonder som gått bäst på kort sikt. I stället är det bättre att fokusera på den riskjusterade avkastningen, det vill säga där förvaltaren tagit en väl avvägd risk, i stället för när avkastningen kommit från överrisk.

– De flesta sparar lite mer långsiktigt. Då kanske man inte alltid ska springa efter den högst presterande fonden, utan den långsiktiga fonden.

Vilken av de här faktorerna är viktigast?

– Min roll handlar om att utvärdera fonder, men också att förmedla ett »case« till rådgivare, ungefär som »story telling«. Om en fond är svår att förmedla internt hur den passar in i en bredare portfölj så kommer sannolikt de också ha svårt att förmedla fonden vidare till kunderna.

Vad kan ge en fond röd flagg?

– Om jag inte förstår filosofin och det blir otydligt hur förvaltaren fattar sina investeringsbeslut är ett varningstecken. Då kommer jag ha svårt att förmedla det vidare i nästa led till rådgivarna.

– Ytterligare en sak är om fonden säger sig förvalta aktivt, så ska det vara aktivt på riktigt. Fonder som äger aktier i bolag som har vikt i index, men som de egentligen inte tror på, det gillar jag inte. Jag ser hellre att en förvaltare har tagit ett större innehav, låt säga i en eller två banker, än att investera spritt i hela banksektorn. Ska man vara aktiv så var aktiv på riktigt.

Aktiv mot passiv förvaltning är en vattendelare i branschen. På vilken sida ställer du dig?  

– Jag ser absolut en plats för båda där det ena inte behöver utesluta det andra. Tittar man exempelvis på ett segment som ny teknik är det fortfarande mycket aktivt förvaltade fonder där det inte finns indexprodukter.

Vilka trender på fondmarknaden håller du ett extra öga på just nu?

– Det är ett otroligt fokus kring hållbarhet, med nya hållbarhetsmål och FN-mål samtidigt som kunderna hänger på. Det syns också en ökad specialisering med nischade fonder som riktar in sig på specifika hållbarhetsmål. Det kan vara impact-fonder eller fonder som fokuserar på jämställdhet i ledning och styrelse.

– Utvecklingen med miljö och klimatsmarta lösningar kommer bara fortsätta, och det skapar stora investeringsmöjligheter i branschen, säger Oskar Sandvik.