Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

»För att kunna arbeta fackligt krävs det rätt förutsättningar«

Kongress 2019 Finansförbundets kongress uppmanar alla arbetsgivare i branschen att uppmuntra fler att jobba fackligt.

Finansförbundets kongress pågick 12-14 november 2019

Kongressuttalande om fackligt arbete:

»Uppmuntra fackligt arbete
Facket gör skillnad. Anställda på arbetsplatser där det finns fackliga representanter har en bättre arbetsmiljö och större förutsättningar att utvecklas i sina yrkesroller än anställda på arbetsplatser som saknar facklig representation. Det visar ett antal undersökningar som Finansförbundet genomfört de senaste åren. Medarbetare som mår bra på jobbet presterar bättre och skapar lönsammare företag. Därför är facklig närvaro på arbetsplatsen något både anställda och arbetsgivare tjänar på.

Men för att kunna arbeta fackligt och vara personalens röst gentemot arbetsgivaren krävs det rätt förutsättningar. I dag upplever alltför många fackligt förtroendevalda sig motarbetade. Det finns lagar och vi har avtal om facklig förtroendetid, men dessa följs inte alltid i praktiken. För hårt slimmade organisationer gör att de fackligt förtroendevalda ofta pressas att prioritera ner sitt fackliga arbete till förmån för sitt ordinarie arbete. Chefer saknar många gånger en förståelse för vad det fackliga uppdraget innebär och facklig kompetens värderas sällan vid lönesättningen. Det duger inte.

Därför uppmanar Finansförbundets kongress finansbranschens alla arbetsgivare att säkerställa att de fackliga ombuden ges tillräckliga och hållbara förutsättningar att utföra sitt uppdrag och uppmuntra fler att jobba fackligt. Det kommer att löna sig.«

Kongressuttalande om löneskillnader:

»Långt kvar till lika lön i finansbranschen
Trots en ambitiös partsgemensam satsning på jämställda löner i finansbranschen kvarstår löneklyftorna mellan män och kvinnor. Finansanställda kvinnor tjänar i dag i genomsnitt fem procent mindre än sina manliga kolleger.

Utvecklingen går framåt, men i alltför långsam takt. Trots en uttalad vilja från arbetsgivarna om att jobba aktivt för jämställda löner kvarstår problematiken på många arbetsplatser. Först 2031 kommer lönerna i finansbranschen vara jämställda med denna utvecklingstakt. Det duger inte.

Finansförbundets kongress uppmanar därför alla arbetsgivare inom finansbranschen att öka tempot i sitt jämställdhetsarbete. Låt oss tillsammans ta täten i arbetet mot osakliga löneskillnader och göra finansbranschen till svensk arbetsmarknads mest jämställda bransch.«

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord